Polityka plików Cookies

Niniejsza polityka plików Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji żądanych przez Użytkownika usług świadczonych drogą elektroniczną przez ista Polska sp. z o.o. 

§ 1. Definicje

1. Administrator – oznacza ista Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. 29 Listopada 155c wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000010442, NIP: 525-10-01-318, Regon: 011304266, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy ista24.pl.

5. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

6. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa, mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

§ 3. Cele, w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: 

a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

b. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

c. Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

2. W ramach Serwisu www.ista.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

left right
Nazwa CookieRodzajCel zapisania
_pk_idTrwałyTen plik jest używany w celu identyfikacji powracających użytkowników.
_pk_sesTrwałySłuży do grupowania informacji o odwiedzanych stronach w ramach wizyty.
istaCookieInformationSesyjnyZapisuje informacje, czy użytkownikowi wyświetlił się pop-up z informacją o polityce Cookies.

§ 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookie

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Niniejsza strona wykorzystuje technologię etracker (www.etracker.com) w celu zebrania danych dotyczących zachowania użytkowników. Dane zbierane są anonimowo, do użytku w zakresie marketingu i optymalizacji. Wszystkie dane użytkowników są zapisywane z wykorzystaniem anonimowego identyfikatora i mogą być wykorzystane w celu gromadzenia profili użytkowania. Ciasteczka mogą być również wykorzystywany w tym celu. Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w lokalnej pamięci podręcznej przeglądarki odwiedzającego. Możliwe jest wykorzystanie tych ciasteczek w celu rozpoznania przeglądarki użytkownika. Dane zebrane z wykorzystaniem technologii etracker nie będą wykorzystywane do ustalenia tożsamości odwiedzającego stronę internetową i nie będą zestawiane z danymi osobowymi, odnoszącymi się do osoby powiązanej z pseudonimem, o ile nie ustalono inaczej z zainteresowaną osobą. Gromadzenie i przechowywanie danych może zostać odwołane w dowolnym momencie, w stosunku do przyszłych usług.Polityka plików Cookies