Wat betekent het EED 2.0. voor gebouwbeheerders en syndici?

Door in december 2018 de nieuwe Europese Energierichtlijn (EED) aan te nemen, heeft de Europese Unie de basis gelegd voor een nog grotere transparantie van de facturering van energiekosten. De EED verplicht verhuurders en gebouwbeheerders om bewoners maandelijkse verbruiksinformatie te verstrekken en hier niet enkel te spreken over de kosten maar ook over de effectieve verbruiken van de bewoner (in kWh de CO2-uitstoot).

Wat zijn de vereisten van de nieuwe EED 2.0.?

De basis van de EED is het frequenter communiceren van verbruiken en kosten naar bewoners toe zodat zij een grotere transparantie verkrijgen op hun verbruik doorheen het jaar. Om deze frequentie te kunnen opkrikken dient er gebruik gemaakt te worden van individuele meters die op afstand uitgelezen kunnen worden. Dit betekent ondermeer dat techniekers ook niet meer in de desbetreffende appartementen moeten langskomen voor een meteropname.

Daarnaast moet er ook meer en duidelijker gecommuniceerd worden naar de klant in zijn afrekening. Zo moeten de verschillende kosten duidelijk opgelijst zijn en moet de bewoner niet enkel zicht op zijn kosten krijgen maar ook op zijn werkelijke individuele verbruiken alsook op de CO2-uitstoot die met zijn energieverbruik gepaard gaat.

Door deze grotere transparantie kan de bewoner op zijn beurt zijn verbruik verminderen, wat zowel ten goede zal komen aan zijn kosten maar ook aan het milieu.

Een overzicht van belangrijke data:

25 oktober 2020

  • Alle nieuw geïnstalleerde meters of kostenverdelers dienen vanop afstand uitleesbaar te zijn.
  • Bewoners kunnen driemaandelijkse verbruiksinformatie opvragen (enkel voor gebouwen met op afstand uitleesbare meters).
  • Verbruiksafrekeningen moeten meer informatie bevatten (kosten, verbruik, energiemix, CO2-uitstoot,...)

1 Januari 2022

  • Bewoners moeten op maandelijkse basisverbruiksinformatie kunnen ontvangen (enkel voor gebouwen met op afstand uitleesbare meters).

1 januari 2027

  • Alle meters moeten op afstand uitleesbaar zijn, dus ook de meters die geplaatst waren voor 25 oktober 2020.

EED-ready met ista België

EED-ready met ista België