Veel gestelde vragen

Hier hebben wij de belangrijkste vragen en antwoorden voor u samengesteld. Om het zoeken voor u te vergemakkelijken, hebben wij de vragen onderverdeeld in rubrieken. Door de betreffende vraag aan te klikken, komt het antwoord tevoorschijn. Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u deze stellen via het reactieformulier.

Welke meetvloeistof zit er in de meetbuizen en is deze vloeistof schadelijk voor de gezondheid?

ista maakt voor haar meetsystemen van twee verschillende meetvloeistoffen gebruik, te weten:

Methylbenzoaat en Cyclohexanol.

Methylbenzoaat:

 • Verschijnselen bij inslikken: buikpijn, diaree, braken
 • Eerste hulp: mond spoelen en arts waarschuwen of naar ziekenhuis vervoeren. Geen braken opwekken.
 • Chemische formule: C6 H5 COOC H3 (International Chemical Safety Card nummer 1187)
 • Inhoud per meetbuis: ca. 2 kubieke centimeter (2 cc)
 • Aanraking met de ogen: eerst enige minuten spoelen met veel water (verwijder indien mogelijk contactlenzen) en arts bezoeken.
 • Aanraking met de huid: huid spoelen met veel water, wassen met zeep of douchen.
 • Inademing van de damp: goed ventileren en frisse lucht inademen.

 

Cyclohexanol:

 • Verschijnselen bij inslikken: hoesten, buikpijn, diaree, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, zere keel
 • Eerste hulp:  mond spoelen, veel water drinken en arts waarschuwen
 • Chemische formule: C6 H11 OH (International Chemical Safety Card nummer 0243)
 • Inhoud per meetbuis: ca. 4 kubieke centimeter (4 cc)
 • Aanraking met de ogen: eerst enige minuten spoelen met veel water (verwijder indien mogelijk contactlenzen) en arts bezoeken.
 • Aanraking met de huid: huid spoelen met veel water, wassen met zeep of douchen
 • Verschijnselen bij inademing: hoesten, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, zere keel
 • Eerste hulp: goed ventileren en frisse lucht inademen

Gezien de berekende maximale concentratie meetvloeistof kan de verdampingsmeter zonder schadelijke gevolgen voor de gezondheid in woon- en slaapkamers worden toegepast.

Bij huidcontact met de vloeistof moeten vergiftigingsverschijnselen uitgesloten worden geacht. Bij langdurig herhaald huidcontact kan mogelijk huidirritatie optreden.

Inslikken van de vloeistof moet vermeden worden. Er zijn geen blijvende nadelige gezondheidseffecten te verwachten als een volwassene of kind de inhoud van een meetbuisje op zou drinken.

Terug

Folder afrekening PDF, 274 KB

Uw afrekening stap voor stap uitgelegd