De afrekening

Kan ik aan de hand van mijn meterstanden zelf uitrekenen wat ik straks moet betalen?

Nee, u kunt aan de hand van uw meterstanden niet zelf uw stookkosten uitrekenen. Het meetsysteem is een zogeheten verhoudingssysteem. De meterstanden geven aan hoeveel warmte de bewoners hebben verbruikt ten opzichte van elkaar en van het totaal.

De geregistreerde eenheden zijn ook niet om te rekenen naar m3 gas of liters huisbrandolie.

Bovendien worden niet alle gemaakte energiekosten verdeeld over de meterstanden. De reden hiervoor is dat niet alle verbruikte warmte via de radiatoren vrijkomt. Denkt u bijvoorbeeld aan warmte die vrijkomt via de leidingen of in het ketelhuis. Deze wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden. Hiertoe worden bepaalde berekeningen uitgevoerd, waardoor het voor u als bewoner niet mogelijk is om aan de hand van de meterstanden zelf de hoogte van uw afrekening te berekenen.

Hoe wordt de prijs per warmtemetereenheid bepaald?

Allereerst worden de totale energiekosten gesplitst in variabele en vaste energiekosten. Vaste energiekosten hebben betrekking op de warmte die in het gebouw vrijkomt maar niet via de radiatoren, bijvoorbeeld via de c.v. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden.

De variabele energiekosten hangen direct samen met het gebruik van uw radiator. Deze kosten worden verdeeld over de totale eenheden van alle meters in het flatgebouw.

De prijs per warmtemetereenheid wordt berekend door de variabele energiekosten te delen door het totaal aantal opgenomen warmtemetereenheden in alle woningen. Zo ontstaat een prijs per eenheid.

Door uw verbruik te vermenigvuldigen met deze eenheidsprijs ontstaat uw aandeel in de variabele kosten. U kunt deze kosten beïnvloeden door meer of minder te stoken.

Wat zijn overige diverse kosten?

Overige diverse kosten zijn over het algemeen kosten die uw beheerder/eigenaar aan ons heeft opgegeven. Deze kosten kunnen bestaan uit vastrecht, elektriciteitsverbruik cv installatie, onderhoud en toezicht cv installatie, afschrijving meters, administratiekosten.

Wat is de vaste factor en hoe wordt deze bepaald?

De vaste factor (quotiteiten) is een verdeelfactor waarmee de vaste kosten over de bewoners worden verdeeld. De vaste factor is meestal gebaseerd op het vloeroppervlak van uw woning, gemeten in m2. De totale vaste kosten worden gedeeld door het totale vloeroppervlak. Zo wordt een prijs per m2 berekend. Deze prijs wordt met het oppervlak van uw woning vermenigvuldigd en zo ontstaat uw aandeel in de vaste kosten.

Vaste kosten hebben onder meer betrekking op alle verbruikte warmte die niet via de radiatoren vrijkomt. Denkt u bijvoorbeeld aan warmte die wordt afgegeven via de c.v. leidingen of het ketelhuis. Deze warmte wordt niet gemeten, maar moet wel betaald worden.

De vaste kosten kunnen verder nog bestaan uit kosten van vastrecht, administratie, elektriciteitsverbruik van de c.v. installatie en afschrijving van de meetapparatuur.

 

De vaste kosten maken deel uit van uw afrekening. Deze moet u ook betalen als u nauwelijks of geen gebruik maakt van de radiatoren.

Ik heb de afrekening ontvangen. Wanneer wordt het verschil verrekend?

De verrekening van de kosten vindt plaats met uw beheerder/eigenaar en niet met ista. U hebt het voorschot ook niet aan ista maar aan uw beheerder/eigenaar betaald. Neemt u voor vragen hierover contact met hem op.

Ik heb minder (of net zoveel) eenheden verbruikt dan vorig jaar. Toch is mijn afrekening hoger. Hoe kan dat?

Uw afrekening bestaat gedeeltelijk uit overige verwarmingskosten. Deze overige verwarmingskosten bestaan weer voor een groot deel uit “ongemeten” warmteverliezen van de cv-installatie. Daarom wordt een deel van de totale verwarmingskosten, van het gehele complex, via een vaste factor over alle deelnemers verdeeld. Wanneer de totale kosten stijgen, dan neemt ook het aandeel in de overige kosten per deelnemer toe. Reden dat de totale kosten gestegen kunnen zijn, is bijvoorbeeld met een kwakkelend voor en/of najaar, waardoor de cv-installatie onregelmatig wordt gebruikt, waardoor relatief gezien meer warmteverlies ontstaat. Dit warmteverlies wordt niet via uw radiatormeters gemeten, maar moet wel betaald worden. Daarom is het mogelijk dat u bij een gelijk blijvend aantal eenheden (of zelfs minder eenheden) toch een hogere afrekening heeft.
Uiteraard is de energieprijs ook van invloed op de hoogte van uw afrekening.

Welke kosten mag de beheerder over de bewoners van het woongebouw verdelen?

De volgende kosten mogen worden verdeeld:

  • levering en verbruik van brandstof;
  • elektriciteit;
  • onderhoud van de installatie;
  • algemene kosten voor het gebouw;
  • gebruik van apparatuur om het verbruik te verwerken, inclusief de factuur en de verdeling.

Naast de bovengenoemde kosten kunnen er nog andere bedrijfskosten worden verdeeld. De beheerder van uw gebouw kan ze bij de opstelling van de huurovereenkomst met u berekenen.

Folder afrekening PDF, 274 KB

Uw afrekening stap voor stap uitgelegd