ista stelt u 2 offertes voor

 1. Premium-Dienst

 2. Standard aanbod

1. Premium-Dienst

OPVOLGING ‘IN REAL TIME’ HET HELE JAAR DOOR!

Met de uitlezing op afstand zijn de verdeling van de warmtekosten en de submetering van het water niet langer een ‘fotomoment’ (12+2 meterstanden die één keer per jaar worden opgenomen), maar worden ze een soort ‘film’ (de meterstanden worden continu doorgestuurd).

Met het Premium aanbod verhoogt ista zijn serviceniveau en schakelt het over van een jaarlijks ritme (meteropneming, controle, afrekening) naar een opvolging van het gebouw die nagenoeg in real time verloopt. Bij het minste alarm brengen onze Energy Managers de beheerder op de hoogte en plannen ze een interventie in de loop van het volgende kwartaal. Of ze sturen de beheerder een offerte ter attentie van de mede-eigenaar. Ze controleren het gebouw op regelmatige basis en waarschuwen de beheerder bij een abnormaal verbruik. Ze anticiperen op de onvermijdelijke vragen van de bewoners bij de eerste afrekening na de overschakeling van oude verdelers op basis van verdamping naar nauwkeurigere elektronische verdelers met radiobesturing. Het is de ideale oplossing voor een afrekening zonder verrassingen en zonder betwistingen aan het einde van het jaar.

DRIEMAANDELIJKSE AFREKENING

Op verzoek en voor zover de bedragen van de kosten op tijd worden meegedeeld, kan ista voortaan voor een driemaandelijkse afrekening zorgen. Deze betalende optie is voorbehouden aan gebouwen waar werd gekozen voor de Premium-dienst.

De voordelen van de Premuim-Dienst

 1. Meldingen bij detecteerbare lekken met interventie binnen het kwartaal
 2. Monitoring van het gebouw
 3. Bij abnormaal verbruik, doorgeven van de informatie aan de beheerder
 4. Trimestriële afrekening

→ De oplossing voor een afrekening zonder verrassingen of betwistingen op de jaarafrekening.

2. Standaard Aanbod

ZONDER SUPPLEMENT IN HET STANDAARD AANBOD

De uitlezing op afstand is een beproefde technologie die volledig wordt beheerst binnen de ista Groep. Ze wordt al verschillende jaren gebruikt in Duitsland, Nederland en Frankrijk en ze werd met succes getest in België, met name in grote sociale woningen.

De uitlezing op afstand wordt zonder supplement aangeboden en maakt deel uit van ons Standaard-aanbod in het kader van de plaatsing of de volledige vervanging van alle toestellen van het gebouw. In ‘gemengde’ gebouwen met klassieke watermeters waarbij de meterstand ter plaatse moet worden opgenomen, zal de uitlezing op afstand niet systematisch worden geïnstalleerd. Voor de latere toevoeging van de uitlezing op afstand zal een supplement kunnen worden aangerekend.

Kenmerken van het Standaard aanbod

Buiten de uitlezing op afstand blijven de prestaties van ons Standaard-aanbod ongewijzigd, met de opname van 12+2-meteropnemingen, de jaarlijkse afrekening en de jaarlijkse controle van de goede werking. Onze verhuurofferte omvat met name:

 • de levering van het materiaal
 • de meteropneming en een jaarlijkse controle van de goede werking
 • de jaarlijkse afrekening
 • de verzending van alle documenten via e-mail
 • de 10-jaar garantie op het materiaal, inclusief plaatsing en vervanging

Waarin onderscheidt het Standaard Aanbod van ista zich van dat van de concurrenten ?

DE DATUM VAN DE METEROPNEMING WORDT AAN DE AFSLUITINGSDATA AANGEPAST

Omdat ista een jaarlijkse nulstelling van de verdelers niet verplicht, heeft de beheerder van het gebouw de mogelijkheid om op elk moment, op eenvoudig verzoek en zonder kosten voor de herprogrammering, de jaarlijkse datum van de meteropneming te wijzigen en aan te passen aan de afsluitingsdata.

EEN DUIDELIJKE EN NAUWKEURIGE AFREKENING

Bij ista wordt het verbruik berekend door de opgenomen meterstanden te vermenigvuldigen met de werkelijke wattage van de radiatoren (gegevens van de fabrikant). Ista beschikt over een lijst met tienduizenden toestellen en baseert zich op het type radiator en de precieze afmetingen van de radiatoren in elke kamer, in plaats van te vertrouwen op de voorge-programmeerde waarden van de verdelers.

CONTACT CENTER VOOR DE BEWONERS

Als de bewoners vragen hebben, kunnen ze elke werkdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur (op vrijdag tot 12 uur) terecht bij een Contact Center (02 523 40 60).

De voordelen van een standaard offerte

Betrouwbare en reële gegevens

 • 100% van de uitlezing op afstand
 • Geen schattingen of fortaits meer, minder klachten

Een tijdwinst in uw activiteit

 • Een trimestriële afrekening
 • Beheer van uw gebouwen via het webportaal

Optimalisatie en lastenvermindering

 • Individualiseren van de lasten
 • Anormale verbruiken worden gedetecteerd