Verantwoordelijkheid

Energie en water, daar gaat ista zorgvuldig mee om

Energie en water zijn natuurlijke hulpbronnen van onze planeet en daar zullen we zorgvuldig en verantwoordelijk mee om moeten gaan. ista is wereldwijd een van de toonaangevende bedrijven met diverse diensten op het gebied van het verbruiksafhankelijk afrekenen van energie en water. ista neemt hierin haar verantwoordelijkheid en helpt ook haar klanten om duurzaam energie te besparen en de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te beperken.

De producten en diensten van ista zijn speciaal ontwikkeld om het individuele energie- en waterverbruik inzichtelijk en transparant te maken voor gebouwen met een collectieve energievoorziening.

Met ista wordt energie- en waterverbruik controleerbaar en beheersbaar.

Strategie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vinden wij belangrijk en noodzakelijk. Daarom ligt onze focus op duurzaamheid en verantwoordelijkheid.

Afspraken nakomen

Afspraken nakomen speelt bij ista een belangrijke rol. Daarom worden de richtlijnen en codes strikt gevolgd.

Betrokkenheid

De medewerkers van ista zijn de fundering en de basis van ons bedrijf en als werkgever neemt ista haar verantwoordelijkheid ook richting haar werknemers heel serieus.

Milieu

Het is belangrijk om goed voor het milieu te zorgen. ista streeft ernaar een constante bijdrage te leveren aan de verbetering van de CObalans.

Reporting

Jaarlijks publiceert ista een duurzaamheidsverslag. En natuurlijk heeft ista haar strategie aangepast en stelt de rapportage online beschikbaar.

Echte duurzaamheid begint bij ons zelf, zo ook bij ista

Bij ista is maatschappelijk verantwoord ondernemen de kern van onze activiteit. Onze producten en diensten dragen bij aan de besparing van hulpbronnen. Dit is dan ook de reden waarom ons bedrijf al haar inspanningen richt zich op duurzame ontwikkeling en verantwoordelijkheid. Wij verbeteren voortdurend onze producten en diensten, want meer ons werk toelaat om energie te besparen en de kosten te verminderen, hoe meer onze klanten tevreden zullen zijn. Wij meten onder andere onze eigen consumptie en trachten permanent ons beheer van hulpbronnen en grondstoffen te optimaliseren. We moedigen iedere ista medewerker aan om de CO2-voetafdruk met betrekking tot de samenleving en het milieu te verminderen.

 

ista-vertegenwoordigers komen samen tijdens een raad voor duurzame ontwikkeling in verband met milieukwesties

Raad voor duurzame ontwikkeling

Het centrale orgaan op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen is onze Duurzaamheidsraad. Vertegenwoordigers van alle centrale diensten van ista komen regelmatig bijeen in deze raad om onze duurzaamheidsstrategie continu verder te ontwikkelen. Het bestuur rapporteert rechtstreeks aan het management en wordt ondersteund door duurzaamheidsafgevaardigden in elk land.

 

Wij komen onze afspraken na !

Respect, openheid en eerlijkheid, de kernwaarden van ista!

Deze kernwaarden zijn een fundamenteel onderdeel van ista om zo samen met collega’s, klanten, leveranciers en anderen, zorgvuldig en respectvol om te gaan met milieu en maatschappij. 
Onze samenwerking wordt gekenmerkt door respect, openheid en eerlijkheid en ook transparantie is een wezenlijk onderdeel van onze organisatie. Dit roepen wij niet alleen, maar passen het ook toe. Onze verantwoordelijkheden en afspraken hebben wij namelijk vastgelegd in onderstaande codes en deze codes zijn de leidraad van ons handelen.

  • Gedragscode voor medewerkers
  • Leverancierscode
  • Membership of the UN Global Compact
  • Sustainability Raad en MVO wereldwijd

ista medewerkers zetten zich in

ista spoort haar werknemers op verschillende manieren aan.

ista spoort haar werknemers op verschillende manieren aan.

Programma van internationaal vrijwilligerswerk binnen het bedrijf

Elke ista medewerker is een ambassadeur die meewerkt aan de duurzame ontwikkeling en die mee de filosofie van het maatschappelijk verantwoord ondernemen promoot. Samen, werken onze medewerkers met respect voor het milieu en zetten ze zich in, in  het belang van de onderneming. Ista ondersteunt dit initiatief met het programma van internationaal vrijwilligerswerk “grow”. Het een acroniem wat dat zowel « great respect for our world » («groot respect voor onze wereld») betekent  als het werkwoord voor "groeien, ontwikkelen".

Verantwoordelijkheid als werkgever

De medewerkers van ista zijn de fundering en de basis van ons bedrijf en als werkgever neemt ista haar verantwoordelijkheid, ook richting haar werknemers, heel serieus.

Wij vinden het bij ista belangrijk, dat we elkaar met respect en vertrouwen behandelen en dat we verantwoordelijkheid delen. Onze medewerkers krijgen bij ons de kans om zich verder te ontwikkelen en wij bieden daarvoor mogelijkheden als onderwijs en (bij)scholing. Bij ista werken we ook met flexibele werktijden; gezin en werk kunnen zo beter worden gecombineerd. 

ista milieubewust en verantwoordelijk

Sinds 2009 heeft ista milieurichtlijnen geïntroduceerd, die van toepassing zijn op de gehele ista-groep. Met deze milieurichtlijnen verbindt ista zich om op een verantwoorde manier gebruik te maken van energie en grondstoffen en te voldoen aan alle hiervoor geldende wettelijke eisen. Deze milieurichtlijnen - met betrekking tot zakenreizen en het gebruik van bedrijfsauto’s -  worden regelmatig en waar nodig aangepast om zo steeds weer opnieuw de CO2 balans te verbeteren.

ista biedt haar medewerkers opleiding in energiebesparing en maakt waar mogelijk gebruik van elektrische auto’s. Daarnaast probeert ista wereldwijd het papierverbruik en energieverbruik in het dagelijkse werk te verminderen.

ista, voor transparante rapportage en open communicatie

Als één van 's werelds grootste dienstverleners op het gebied van energiediensten, vindt ista dat ze verantwoordelijk is om open en transparant te rapporteren en dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn om ook zo te communiceren. ista maakt zich hard voor een nog grotere energie-efficiëntie wereldwijd en neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. 

Het elfde en meest recente duurzaamheidsrapport van ista dateert van 2019-2020 (zie hieronder). Dit verslag is gericht op de internationaal erkende G3.0 richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en ista voldoet aan het geavanceerde toepassingsniveau B+. Binnen het lidmaatschap van ista in Global Compact wordt dit rapport beschouwd als “communication in progress”.

Onderstaand vindt u onze eerdere Duurzaamheidsrapporten (alleen beschikbaar in het Engels).