Na co se nejčastěji ptáte

... a my odpovídáme

Otázky a odpovědi

Na tomto místě naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Zvolte si některé z níže uvedených témat.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku a stále hledáte řešení Vašeho problému, rádi Vám pomůžeme.

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese ista@ista.cz

Čo je to UF faktor?

K precíznemu a spravodlivému vyhotoveniu rozdelenia nákladov za teplo je podľa Normy DIN EN 834 nevyhnutné zohľadniť niekoľko vyhodnocovacích faktorov vstupných údajov

  • KQ pre tepelný výkon radiátora
  • Kc pre prestup tepla z vykurovacieho telesa na pomerový rozdeľovač v bode montáže. Tento zohľadňuje tzv. C-hodnotu, ktorá určuje teplotnú diferenciu medzi strednou teplotou vykurovacieho média vo vykurovacom telese a teplotou teplotného snímača prístroja
  • Kt pre teplotu priestoru

 

Čo rozumieme pod hodnotou Kc

Pokiaľ sú v obytnom dome inštalované rôzne typy vykurovacích telies (doskový, rebrový, plechový, liatinový ), prechod tepla k pomerovým rozdeľovačom je taktiež rôzny. To znamená, že pri rovnakom normovanom tepelnom výkone a rovnakých prevádzkových podmienkach budú na pomerových rozdeľovačoch nasnímané rôzne hodnoty. Tieto hodnoty sú merítkom pre odovzdané teplo. K vyrovnaniu rozdielneho prechodu tepla z vykurovacieho telesa k pomerovému rozdeľovaču, použijeme  tzv. hodnotu (korekčný koeficient) Kc, ktorá je vypočítaná z hodnoty C. Táto hodnota vyjadruje stupeň termického prechodu z vykurovacieho telesa k teplotnému snímaču pomerového rozdeľovača a je typická pre kombináciu vykurovacie teleso –  pomerový rozdeľovač, miesto a spôsob montáže. Vyjadruje pomer teplotnej diferencie. Priradenie (určenie) správnej C - hodnoty je špecifické a vzťahuje sa vzhľadom na odlišnú konštrukciu pomerových rozdeľovačov iba na jeden typ.