Na co se nejčastěji ptáte

... a my odpovídáme

Otázky a odpovědi

Na tomto místě naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Zvolte si některé z níže uvedených témat.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku a stále hledáte řešení Vašeho problému, rádi Vám pomůžeme.

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese ista@ista.cz

Jaký poměr základní a spotřební složky je lepší a proč?

Poměr základní a spotřební složky tepla:

Náklady na tepelnou energii na vytápění v zúčtovací jednotce rozdělí vlastník na složku základní a spotřební. Metodiku rozúčtování doporučujeme stanovit na základě odborného posouzení soustavy ústředního vytápění a celkové energetické náročnosti objektu.

Základní složku, která činí 30% až 50%, rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce.

Spotřební složku, která činí 70% až 50%, rozdělí vlastník mezi konečné spotřebitele úměrně výši náměrů měřičů tepelné energie nebo indikátorů vytápění s použitím korekcí a výpočtových metod, které zohledňují i rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepelné energie danou jejich polohou.

Doporučení stanovení poměru spotřební a základní složky je následovné:

Klasické otopné systémy a indikátory na otopných tělesech:        50/50

Domy vybavené bytovými měřiči tepla:                                          60/40

Rozšíření spotřební složky nad 60% je vhodné jen pro denostupňové systémy.

Neuvážené a odborným posouzením nezdůvodněné zvýšení podílu spotřební složky se projeví větším počtem bytů, které se prvním rozúčtování, dostanou výši nákladů za vytápění mimo stanovené tolerance minimální a maximální ceny za m² v Kč.