Na co se nejčastěji ptáte

... a my odpovídáme

Otázky a odpovědi

Na tomto místě naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Zvolte si některé z níže uvedených témat.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku a stále hledáte řešení Vašeho problému, rádi Vám pomůžeme.

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese ista@ista.cz

Na základě čeho se vypracovává rozúčtování nákladů za dodané teplo a teplou užitkovou vodu?

Od 1. 1. 2016 platí nová pravidla pro rozúčtování vzniklých nákladů v Kč na patě domu pro teplo a teplou vodu. Stávající vyhláška MMR č. 372/2001 Sb. se rozdělila do dvou předpisů (Zákon č. 67/2013 Sb. včetně novely č. 104/2015 Sb. a Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb.). U pravidel na rozúčtování nákladů na teplou vodu nedošlo ke změně.

Hlavní změny v pravidlech rozúčtování tepla:

1.       Rozúčtování od 1. 1. 2016 nelze provádět odlišně od platné legislativy ani se stoprocentním souhlasem všech vlastníků nebo nájemců (uživatelů) objektu.

2.       Úprava limitů spodní a horní hranice vyúčtování od průměrného nákladu objektu. Dolní hranice byla posunuta z 60% na 80% a horní hranice byla zvednuta ze 140% na 200% průměrných nákladů na m² plochy bytu (započitatelné plochy bytu).

3.       Možnost snížení základní složky na 30%, které se obecně nepovažuje za pozitivní změnu. Neuvážené a odborným posouzením nezdůvodněné zvýšení podílu spotřební složky může mít za následek více korigovaných bytů s ohledem na pevně danou spodní hranici vyúčtování -20% od průměrného nákladu.

4.       Navýšení spotřební složky v případě neumožnění montáže přístrojů či jejich odečet z původních 60% na 200% průměrné hodnoty připadající na m² plochy bytu (započitatelné plochy bytu).