Na co se nejčastěji ptáte

... a my odpovídáme

Otázky a odpovědi

Na tomto místě naleznete odpovědi na nejčastěji kladené otázky.
Zvolte si některé z níže uvedených témat.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaši otázku a stále hledáte řešení Vašeho problému, rádi Vám pomůžeme.

Můžete nás kontaktovat na emailové adrese ista@ista.cz

Proč není cena za spotřební jednotku v meziročních srovnáních stejná?

Rozdílná cena za jednotku - odečtené dílky na rozdělovačích topných nákladů (RTN) nejsou z roku na rok srovnatelné, zvláště pak u odparných RTN. Je to závislé na různých venkovních teplotách, délce topného období, poloze bytu apod. RTN nejsou absolutními měřiči tepla z pohledu metrologie, protože neukazují žádné fyzikální jednotky jako elektroměr, plynoměr apod. RTN sledují povrchovou teplotu jednotlivých otopných těles a lze dle nich určit podíl otopného tělesa na celkovém množství odebraného tepla na patě domu. K zjištění ceny za jednotku je třeba znát odečty všech konečných uživatelů (přepočtené výkonem otopného tělesa a polohou místnosti) a celkové náklady vyfakturované dodavatelem tepla. Cena za jednotku se vypočítá jako podíl celkových nákladů v Kč k celkovému počtu jednotek za objekt (resp. patní měřidlo).