Odečty a termíny

Nepřítomnost v čase odečtu

Naše společnost provádí standardně odečty ve dvou termínech, v řádném a v náhradním. Oba termíny určuje společnost ista Česká republika, s.r.o a oba termíny jsou bezplatné.

V případě, že jste v době konání řádného odečtu nebyli doma, najdete si oznámení o uskutečnění náhradního termínu.

Pokud se nám nepodaří Vás zastihnout ani v náhradním termínu, máte možnost domluvit si individuální termín odpočtu, a to buď s vedoucím odečtové služby ve Vašem městě nebo s našimi pracovníky technické podpory. Individuální termín je však zpoplatněný v závislosti od lokality, ve které se nachází Váš obytný dům.

Co se stane, když si nenecháte instalovat RTN (rozdělovače topných nákladů)?

Pokud bylo rozhodnutím vlastníků bytů a nebytových prostor Vašeho objektu platně schváleny instalování RTN a Vy jste se rozhodli nenechat si je instalovat, nebo pokud jste v době jejich instalace nebyly doma a nenechali si je dodatečně instalovat, hrozí Vám finanční sankce.

Dle zákona č. 67/2013 Sb. v úplném znění zákona č. 104/2015 Sb. a prováděcí vyhláškou MMR č. 269/2015 Sb. se v takovém případě stanoví náhradní spotřeba jako trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m² započitatelné podlahové plochy objektu. Stejným způsobem se postupuje i v případě ovlivnění odečtu.

Proto, pokud jste v okamžiku instalace nebyly doma, nebo jste se z jiného důvodu rozhodli nenechat si instalovat RTN, ve vlastním zájmu co nejdříve kontaktujte naše oddělení technické podpory emailem na adrese servis@ista.cz, za účelem dohodnutí termínu instalace přístrojů do Vašeho bytu.