Všeobecné otázky

Je kapalina v odpařovacích RTN zdraví škodlivá?

Kapalina, kterou jsou plněné ampule v odpařovacích rozdělovačů topných nákladů se nazývá Methylbenzoát. Množství látky, které je člověku v místnosti nabídnuto inhalací, je hluboko pod hranicí, kdy by se mohl projevit jakýkoliv negativní vliv na zdraví.

Množství páry, které se při bězném použití RTN uvolňuje je tak malé, že nemůže ohrozit zdraví osob, které by jeho působení mohlo být vystaveno, ikdyby po celou topnou sezónu neopustili místnost, do které se použitá látka odpařuje a zároveň by tento prostor nebyl po celou topnou sezónu větraný.

Jak správně používat termostatické hlavice?

Termostatický ventil je zařízení, které zajišťuje příjemnou a stálou teplotu v místnosti podle nastaveného stupně. Termostatická hlavice je vybavena snímacím elementem, který je vysoce citlivý na změny tepla. Na principu roztažnosti snímacího elementu hlavice reguluje průtok média v topném tělese.

Pro správnou funkci nesmí být teplotní čidlo zakryto záclonami, nábytkem apod. Pokud nelze překážku před termostatickou hlavicí odstranit, je možné problém správné funkce snímače teploty řešit instalací hlavice s odděleným teplotním čidlem.

Když je teplota v místnosti příjemná, i při studených radiátorech, není třeba se znepokojovat, hlavice pracují správně. Hlavice otevírá ventil pouze tehdy, když teplota v místnosti klesne pod Vámi nastavený stupeň na termostatické hlavici.

V noci je možné energii na vytápění šetřit přivřením hlavice o jeden stupeň, ráno je pak třeba nastavit hlavici do původního nastavení.

Při větrání by měla být hlavice nastavena na protimrazovou ochranu *. Jinak může chladný vzduch způsobit její otevření. Po skončení větrání je nutné vrátit hlavici do původní polohy nastavení.

Po skončení topné sezóny je doporučeno nastavit termostatickou hlavici na nejvyšší stupeň (úplné otevření ventilu). Snižuje se takto opotřebení ventilu a tím se prodlužuje jeho životnost. V průběhu oprav a revizí zařízení pro dodávku tepla při letních odstávkách se případné nečistoty neusazují v potrubí a jejich plynulé odplavení snižuje riziko nefunkčnosti termostatického ventilu při zahájení další topné sezóny.