Přenos dat

 

Za pomocí dálkového odečtu dat se údaje následně odesílají do externího střediska pro jejich další zpracování.