Základní servis - rozúčtování

Energetická efektivita bude i v budoucnosti klíčovým faktorem v oblasti bydlení. Energie a efektivní procesy proto hrají i v naší společnosti ista jednu z hlavních rolí.

Jaká metoda rozúčtování je pro Vás nejvýhodnější? Jaké zařízení pro evidenci dat k tomu budete potřebovat? Analýza Vašeho objektu zodpoví tyto důležité otázky. Protože aktuální informace jsou základem přesného rozúčtování spotřeby. Proto byste měli přesně znát strukturu uživatelských jednotek a strukturu zásobování Vašeho objektu a zahrnout přitom i všechny změny, např. přestavby, změny v užívání nebo změnu nájemníků.

Nejprve zanalyzujeme strukturu zásobování a strukturu uživatelských jednotek Vašeho objektu. Poté s Vámi domluvíme optimální technické vybavení a požadovaný rozsah služeb. Zaevidujeme a provedeme pro Vás všechny důležité údaje. Průběžně budeme aktualizovat změny, např. u uživatelů, přístrojů nebo u zúčtovacího období. Na základě aktuálních údajů o nákladech a uživatelích potom sestavíme pravidelná rozúčtování a následně Vám předáme výsledky.

Přitom si můžete zvolit mezi

  • různými datovými nosiči
  • a různými způsoby předávání

Naše základní služba zahrnuje všechny druhy nákladů pro rozúčtování:

  • tepla
  • studené vody
  • teplé vody
  • ostatní provozní náklady (např. pojištění, daně, úklid společných prostorů, výtah)

Vaše výhody

  • Díky našim mnohaletým zkušenostem pro Vás vyhledáme optimální technické a obchodní řešení.
  • Máte jistotu, že budou dodržena všechna zákonná ustanovení.
  • Všechna ujednání čistě a beze zbytku zdokumentujeme, černé na bílém.
  • Rychlý a profesionální přenos dat - samozřejmě ve formě, kterou si budete přát.

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás na emailové adrese ista@ista.cz