Asociace

Účast v Verbänden der Branche - na mezinárodní úrovni

E.V.V.E. -Evropská asociace rozúčtovatelů nákladů na energie podle spotřeb (Europäische Vereinigung zur Verbrauchsabhängigen Energiekostenabrechnung)

Evropská asociace rozúčtovatelů nákladů na energie podle spotřeb (EVVE) je nezávislé a celoevropské zájmové sdružení na podporu systémů pro úsporu energie a vody v budovách. Jejími členy jsou významné společnosti, které v rámci Evropské unie vyvíjejí systémy rozúčtování a úsporu nákladů na spotřeby energie a vody.

Sdružení bylo založeno dne 24. listopadu 1993 v Kodani. Společnost ista v současné době zastupuje Walter Schmidt (předseda představenstva ista International GmbH.

ARTAV - Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu

ista Česká republika je zakládajcícím členem Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ve zkratce ARTAV), která sdružením právnických i fyzických osob, které provádějí registraci spotřeby tepla a vody u konečných spotřebitelů a následné rozúčtování nákladů na vytápění a na spotřebu teplé i studené vody.