istaNyt kundemagasin

istaNyt er istas kundemagasin, hvor vi løbende giver dig nyttig viden, du kan bruge i hverdagen som ejendomsadministrator. Læs seneste nummer nedenfor.

Ønsker du at modtage istaNyt på email, kan du tilmelde dig via dette link. Så får du det direkte i din indbakke, hver gang et nyt udkommer.

Tilmeld nyhedsbrev

istaNyt juni 2021

Velkommen til Den grønne udgave

Vi har valgt at kalde denne udgave af istaNyt "Den grønne udgave". For, som du vil kunne læse i de nedenstående artikler, er bæredygtighed nemlig i høj grad en del af ista. Du kan læse om, hvordan vi har fokus på og arbejder med miljø og bæredygtighed i vores daglige arbejde – både for vores kunder og os selv.

Bæredygtighed er en del af istas DNA

Bæredygtighed er en del af istas DNA, og ista vil være endnu grønnere. Det er målet både nationalt og internationalt. For at understrege det, kalder vi dette nummer af istaNyt for vores ”Den grønne udgave”. I ista har vi valgt at gå forrest i kampen for et bedre miljø på verdensplan. Som de første i branchen har vi sikret os, at vi internationalt gør alt for at leve op til målene i vores bæredygtighedsstrategi ved at binde os selv økonomisk op på vores bæredygtighedsmål.

Læs Benny Mathiesens leder

Myndighederne kræver månedlig forbrugsvisning

For at imødekomme de krav, der er en del af den nye faktureringsbekendtgørelse i forhold til kravet om hyppige afregninger og forbrugsoplysninger, har ista videreudviklet og automatiseret sit regnskabssystem, så man fremover er i stand til netop at levere de oplysninger, myndighederne kræver.

Læs om istas automatiserede processer

 

FN’s Verdensmål

Hos ista tilslutter vi os FN’s verdensmål. Vi har valgt at sætte spot på især de syv af verdensmålene, der giver mening for ista nationalt og internationalt. Her kan du læse om, hvordan vi arbejder med de syv mål.

Sådan arbejder ista med verdensmålene

Energistyrelsen fastslår

"Det afgørende ved fjernaflæseligheden er, at aflæsningen kan foretages uden at få adgang til bygningen. Det medfører, at såkaldt drive-by-teknologi er omfattet af begrebet fjernaflæselige målere i energioplysningsbekendtgørelsen".

 

DAB arbejder med 100% papirløse regnskaber

DAB er det første boligselskab i Danmark, der arbejder papirløst. ”Det har været under udvikling i nogen tid, men det har virkelig været værd at vente på”, lyder det. Ud over at man sparer tid på kontoret og ude i ejendommene, er det også selskabets klare opfattelse, at beboerne er glade for det.

Læs om DAB's papirløse regnskaber

 

Hold øje med fremtiden – det betaler sig

Der er ændringer i Energieffektiviseringsdirektivet fra EU. Målere, der ikke er fjernaflæsningsbare, må ikke længere installeres fra 25. oktober i år, og fra 1.  januar 2027 må der ikke anvendes målere, der ikke er fjernaflæsningsbare.

Læs om ændringerne her

 

ADE® gør tingene hurtigere, nemmere og bedre

Bolig Horsens har i høj grad taget den digitale udvikling til sig. Det betyder, at den administrative arbejdsmængde er mindsket, bl.a. fordi man ikke længere skal melde flytninger manuelt, og samtidig har man minimeret risikoen for fejl.

Læs om Bolig Horsens besparesler

ista handler på bæredygtigheden

ista vil være grønnere, og som de første i branchen sætter man med et nyt internationalt ”grønt” lån handling bag ordene. Renten er nemlig direkte afhængig af, om ista opfylder målene i virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Dermed giver man sig selv et økonomisk incitament til at leve op til de ambitiøse bæredygtighedsmål.

Læs hvordan ista arbejder for at blive 'grønnere'

ADE® til Unik Boligs kunder

I samarbejde med den danske softwarevirksomhed Unik Bolig har ista nu videreudviklet sit automatiske dataudvekslingssystem ADE®, så det fremadrettet også kan kommunikere med Unik Boligs ERP-system. Det betyder, at Unik Boligs kunder nu også i fremtiden fuldautomatisk kan udveksle stamdata med ista.

Læs om Unik Boligs ADE-løsning

Pulsonic er en ”svejtserkniv” af muligheder

Pulsonic 4 er et helt nye bud på en dataopsamlingsenhed, der med et sikkert signal nu gør det muligt at hente data fra selv svært tilgængelige målere. Samtidig er det muligt at dele signalet, så det kan ses i displayet, bruges til el-, vand- og varmeregnskabet, og så kunden kan se signalet i sit eget CTS-anlæg.

Læs om Pulsonic her