Få styr på forbruget

istaonline.dk’s forbrugsanalyse er et værktøj, der kan bruges af administrator eller ejendommens vicevært til at analysere vandforbruget. På istaonline.dk kan man se forbruget i den enkelte lejlighed. Forbrugsanalysen strukturerer og samler de forskellige forbrug, og administratoren eller viceværten kan let – med sit lokale kendskab – vurdere, om det ser rigtigt eller forkert ud.

Det betyder, at man kan strukturere indsatsområdet og bruge sine ressourcer målrettet. Tæller en måler ikke, kan det blot være fordi, beboerne er på ferie, og tæller den for meget, kan det være fordi, der er overnattende gæster, eller måske fordi beboeren bruger sit vand uhensigtsmæssigt, og så kan man tage en dialog om det.

Ønsker du yderligere informationer, kan du kontakte istas salgsafdeling på 7732 3300.