Chef for teknisk support hos ista, Jørn Huusom. Foto Nils Holm.

Han er istas tekniske vidensbank

Jørn Huusom har arbejdet med målere i stort set hele sin karriere. Han kan svare på alle tekniske spørgsmål, og han sørger for at klæde sælgere og montører på, når der kommer nye ista-produkter på markedet.

Har montagefolkene eller sælgerne hos ista et teknisk spørgsmål, er det chefen for teknisk support, Jørn Huusom, eller en af hans medarbejdere, de går til, hvad enten det gælder vandvarme- eller elmålere, fordelingsmålere, istas omfattende radiatordatabase eller røgalarmer og fugtmålere.

Han sørger for, at alle kender de tekniske data bag de nye produkter, og han holder kurser for de montører, der skal opsætte og vedligeholde røgalarmer i samarbejde med Dansk Brandteknisk Institut.

Ydermere er det Jørn Huusoms opgave at have kontakten til myndighederne, og han er med i en række erfa-grupper bl.a. i Sikkerhedsstyrelsen og i Bygge- og Trafikstyrelsen.

”Det betyder, at ista igennem årene har været med til at fastlægge ordlyden i målerbekendtgørelserne, og at kunne være med til at specificere, hvad bestemmelserne rent faktisk rummer, er alt andet lige en fordel. Ofte oplever jeg faktisk også, at har Styrelsen et problem, henvender de sig til os for at få svar”, fortæller Jørn Huusom en formiddag på hans kontor, hvor vi sidder omgivet af målere, der er skilt ad. Ikke fordi det er Jørn Huusoms job at reparere målerne, men fordi han leder efter løsninger på problemer, der kan gavne såvel kunder som medarbejdere.

Men Jørn Huusoms arbejdsopgaver strækker sig også ud over Danmarks grænser. Således er han en del af den europæiske standardiseringskommission (CEN), hvor man diskuterer de europæiske standarder for varmeenergi-, køle- og vandmålere, og hvor netop Jørn Huusom er med til at sikre, at de danske synspunkter bliver hørt.

”Standarderne revideres principielt hvert 5. år”, fortæller Jørn Huusom, og han tilføjer, at Danmark faktisk var det første land i Europa, der indførte standarder for varmeenergimålere – DS 2340 – i 1988, og at det er den standard, der tjener som model for de europæiske standarder i dag. ”Standarderne er jo med til at sikre, at forbrugerne afregnes korrekt og retfærdigt”, fastslår han.

Teknik er lige mig
Jørn Huusom er 68 år, og han er uddannet civilingeniør med elektronik som speciale – dog afbrudt af et par år på medicinstudiet, hvor han læste fysiologi. ”Men teknikken var mere mig”, siger han med et smil.

Han begyndte sin karriere med at arbejde med indeklima på Laboratoriet for Varmeisolering, herefter blev han ansat til at opstarte Clorius’ måletekniske laboratorium. Det arbejdede han med frem til 1987, og i 1988 blev han udviklingschef i samme forretning. Her var han, indtil det blev solgt i 1994. I 1994 blev han så tilbudt jobbet som teknisk support chef, og han har fungeret som netop det igennem de seneste 22 år.