istaNyt i udviklingens tegn

At gøre fremtiden lettere for såvel forbrugere som administratorer er blandt istas prioriteter. Derfor bruger vi rigtig mange ressourcer på at udvikle nye systemer, på at tænke nyt og ikke mindst på at tænke branchen ind i fremtiden. Dette nummer af istaNyt står i udviklingens tegn, og du kan bl.a. læse om et nyt ADE-system til automatisk udveksling af data mellem ista og boligadministrationssystemerne. I et interview med Jesper Nørgaard fra Energi-styrelen får du også et indblik i den nye vejledning til BEK nr. 563.

God læselyst!

Læs hele Benny Mathiesens leder

Nye krav til måling af varmt vand

Et brugbart værktøj kalder Jesper Nørgaard den nye vejledning til BEK nr. 563, der omhandler individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, og som Energistyrelsen om kort tid udgiver. Vejledningen vil uddybe ændringerne og give guidelines til, hvordan ejendomsbestyrelser, andelshavere og administratorer kan efterleve den.

Læs interviewet med Jesper Nørgaard

Spar på administrationen:

ista satser på fremtiden

”Tiden er ikke længere til bunkevis af skemaer på det ene ark papir efter det andet eller til filer, man skal huske at maile. Netop derfor er vi i fuld gang med udvikle et helt nyt ADE-system (Automated Data Exchange), der vil reducere administrationstiden og lette arbejdet betydeligt for administratorerne i boligselskaberne og samtidig minimere fejlmulighederne. Vi vil reducere administrationstiden”. Det fastslår ista’s adm. direktør Benny Mathiesen, og han løfter sløret for et helt nyt ADE-projekt, som ista netop nu er i fuld gang med at udvikle.

Læs om udviklingen af det nye ADE-system

Optimér ejendommens energiforbrug

Trenden i samfundet lyder på, at vi skal bruge vore ressourcer fornuftigt, og ikke mindst optimere energiforbruget. ista har udviklet MinuteView, der giver boligselskaberne et godt overblik, og som giver realtime alarm, hvis noget ikke er, som det skal være, så skader og overforbrug minimeres.

Læs hvordan MinuteView kan optimere energiforbruget

Nyt krav: Varmtvandsforbruget skal måles

I den nye bekendtgørelse 563 §6 slås det fast, at er der ikke i forvejen installeret varmtvandsmålere i den enkelte lejlighed, skal der installeres en måler, der kan adskille energiforbruget til varmt vand og til varme.

Læs mere

Skærpede krav til forbrugeroplysninger

I forbindelse med Sikringsstyrelsens nye bekendtgørelse for varme-fordelingsmålere, skal udlejer, admini-strator eller bestyrelse fremover kunne stille flere oplysninger til rådighed for forbrugerne, end tilfældet er i dag.

Læs mere
 

To danske brødre sætter europæisk ista-fingeraftryk

To danske brødre, Peter og Henrik Justesen, har været med til at lægge grunden til ista’s europæiske succes. De er nemlig hjernerne bag ”Mirus”, der er baseret på dansk lov og tradition, er og et af de 3 regnskabssystemer, som ista på internationalt plan har valgt at satse på.

Læs om Peter, Henrik og Mirus

Ny chef for varmeregnskab og service

Peter Lysdahl, 52 år, overtog 1. februar jobbet som afdelingschef for varmeregnskab og service i ista Danmark, ligesom han også overtog stillingen som direktør for Clorius Varmemålerkontrol i Odense.

Peter har 25 års brancheerfaring og er dermed ingen novice på området.

Læs mere om Peter Lysdahl

Målere godkendt til drikkevand

ista’s vandmålere har nu gennemgået og bestået forskellige tests i forhold til at blive godkendt til drikkevand, og det forventes, at den endelige, administrative godkendelse foreligger i løbet af oktober.

Læs mere

Sværere at rette fejl


Udlejere og de virksomheder, der udarbejder forbrugsregnskaber bliver sorteper i forbindelse med forenklingen af lejeloven (privat udlejning) pr. 01. juli 2015. Der er nemlig sket store forringelser i forhold til muligheden for at rette fejl i regnskaberne.

Læs mere

Indberet direkte på ista online

Siden begyndelsen af 2015 har ista’s kunder kunnet indrapportere fyringsomkostninger, forbrug med videre på ista online. Det betyder, at administratorerne ikke længere skal sende mails eller finde papir og blyant frem.

Læs mere