istaNyt i udviklingens tegn

 

Benny Mathiesen. Foto ista Danmark A/S.

ista tænker fremtiden ind i ejendomsbranchen. Vi går gerne den ekstra mil for at sikre, at vore kunder får det mest optimale værktøj at arbejde med; systemer, der kan være med til at sikre, at der spares ressourcer såvel som omkostninger ude i boligselskaberne og systemer, der kan give beboerne tryghed i dagligdagen. Samtidig betyder det også meget for os, at kunne være med til sikre unødigt vandspild i forhold til de kommende generationer.

Dermed velkommen til istaNyt, der denne gang byder på flere spændende nyudviklinger, og ikke mindst røgalarmer, der ultimativt kan være med til at redde liv.

I FAB – Fyns Almennyttige Boligselskab – opsætter man nemlig røgalarmer fra ista Danmark, og i 2014 opsatte man røgalarmer i Rødovre Boligselskab. I Rødovre har røgalarmerne allerede potentielt reddet tre menneskeliv. Det fortæller vi om i dette nummer af istaNyt.

I øjeblikket er et af de store fokusområder ude i boligselskaberne at spare ressourcer og omkostninger, og derigennem undgå store huslejestigninger. Derfor har vi videreudviklet vores ADE (Automatic Data Exchange) og skabt en Version 2.0, der netop nu er ved at blive testet. Målet er at minimere fejlmuligheder, lette arbejdet blandt det administrative og det tekniske personale, og give langt flere tilfredse beboere med rigtige og hurtige regnskaber.

Vi fortæller også om ista MinuteView, der ligeledes kan være med til at sikre, at boligselskabernes ressourcer bruges optimalt, der hvor der er behov for det, nemlig blandt beboerne frem for i ejendommens teknikrum, og vi har talt med driftschef Alex Larsen, Plus Bolig i Aalborg, der fortæller, hvorfor de har valgt at installere MinuteView.

Vi går også tæt på problemet med den nye lejelov, der kan koste udlejerne penge, hvis det tilrettede forbrugsregnskab udsendes for sent. Og det kan være helt uforskyldt! Vi forklarer hvorfor det kan være tilfældet.

Sidst men ikke mindst kan du møde Jørn Huusom, som vi kalder istas tekniske vidensbank. Han har arbejdet med målere i en stor del af sin karriere, og han kan svare på alle dine tekniske spørgsmål.

Jeg håber, du tager godt imod dette nummer af istaNyt og ønsker dig god læselyst!

Benny Mathiesen
Adm. direktør

PS: Har du ros eller ris, en god idé til magasinet eller til ista, vil jeg sætte pris på at høre fra dig på benny.mathiesen@ista.dk.