Nyt krav:

Varmtvandsforbruget skal måles

I den nye bekendtgørelse 563 §6 slås det fast, at er der ikke i forvejen installeret varmtvandsmålere i den enkelte lejlighed, skal der installeres en måler, der kan adskille energiforbruget til varmt vand og til varme.

Det vil sige, at man fremover helt præcist kan se, hvor stor en del af omkostningen, der er relateret til varmen, og hvor stor en andel, der er relateret til det varme vand. Det betyder bl.a., at man i højere grad kan synliggøre forbruget overfor brugerne, og dermed bedre kan øge indsatsen for at nedbringe forbruget.

Ønsker du yderligere informationer om de nye regler, kan du kontante istas salgsafdeling på 7732 3300.