Tast selv udgifts- og acontooplysninger

Hurtigere regnskaber og bedre datakvalitet

Nu kan du selv indberette udgifts- og acontooplysninger til ista. Det er nemt og hurtigt – alt du skal gøre er at sende dine oplysninger til os via tast selv-formularen, som findes under menupunktet ”indberetning” på www.istaonline.dk

Bedre datakvalitet og hurtigere regnskaber

Fordi du selv indtaster dine oplysninger, er der færre manuelle processer i indberetningen. Det giver bedre datakvalitet og betyder, at vi kan levere dine regnskaber hurtigere til dig.

Sådan kommer du i gang

Du finder tast selv-formularen på ista online under menupunktet ”indberetning”. Dit brugernavn og password fremgår øverst på alle istas udgiftsskemaer og acontolister.

Er du allerede på ista online bruger, kan du benytte dit eksisterende login.