Stikprøvekontrol og kontrolmanual af energimålere

Målere, der har været i drift i 6 år, skal gennemgå en stikprøvekontrol og hvert år have udarbejdet en kontrolmanual. Lad ista stå for kontrolmanual og stikprøvekontrol af dine energimålere, så de altid måler korrekt og lever op til lovens krav.

Lad ista stå for det praktiske

Når ista står for det praktiske, slipper du for selv at holde styr på, hvornår og hvor mange målere, der skal kontrolleres. Vi sørger for at målerne kontrolleres på et akkrediteret målerinstitut og udskifter dem, hvis det er nødvendigt.

Så er der styr på lovgivningen

Vi udfører kontroller og manualer iht. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelser om "måleteknisk kontrol af målere, der anvendes til målling af forbrug i varmeanlæg", og sikrer at dine målere lever op til gældende lovgivning. Vi giver dig løbende status og tilsender dig årligt en opdateret kontrolmanual.

Kontakt ista

Kontakt ista på telefon 77 32 33 00 eller send en e-mail til salg@ista.dk for mere information.