Balansiranje sustava grijanja

Osigurajte jednako grijanje u svim stanovima Vaše zgrade i riješite se buke i šumova na vertikalama i radijatorima 

Zašto balansirati sustav centralnog grijanja

Ugradnjom termostatskih ventila na radijatorima, sustav centralnog grijanja u zgradi postaje dinamički. U zgradama sa više stanova znaju se pojaviti određene poteškoće: neki radijatori su kipući, dok se radijatori u stanovima na višim katovima jedva zagriju na pola, ili se pojavljuju šumovi u cijevima. To su najčešći znakovi neuravnoteženosti sustava centralnog grijanja. Kako bi sustav centralnog grijanja na razini zgrade radio bez poteškoća, potrebno ga je hidraulički balansirati.  Osim otklanjanja navedenih problema, balansiranjem se postiže i optimalan rad hidrauličke crpke u toplinskoj stanici, što omogućuje i značajne uštede energije.

Kako se balansira sustav centralnog grijanja

Izbalansiran sustav grijanja je omogućen:

  • Ugradnjom ventila na horizontalnim ili vertikalnim linijama sustava grijanja
  • Ventilima koji omogućuju pravilnu raspodjelu grijane vode u sustavu grijanja
  • Balansiranjem rada sustava grijanja, njegovom optimizacijom i ugradnjom termostatskih nizova 

Ugradnja balansirajućih ventila na vertikale grijanja omogućuje pravilnu  raspodjelu grijane vode u sustavu, to jest energija se usmjerava na potrebna mjesta.  Time se postiže uravnoteženost rada kompletnog sustava.

Prednosti uravnoteženog sustava

  • Ujednačena temperatura u svim radijatorima
  • Smanjena potrošnja toplinske energije, niži troškovi
  • Uklanjanje buke i šumova iz sustava grijanja
  • Bolji i ugodniji ambijent za život

Postupak balansiranja sustava

Budući da je balansiranje sustava centralnog grijanja značajan zahvat na sustavu koji uključuje i ispuštanje vode iz sustava centralnog grijanja, ono se izvodi van sezone grijanja. Nakon pregleda objekta od strane našeg ovlaštenog instalatera, izdaje se ponuda za zgradu, koja uključuje sve potrebne radove, materijale i opremu. Izradom projekta za balansiranje prema pravilima struke i konkretnoj situaciji na zgradi planira se i raspored i postupak postavljanja ventila i termostatskih setova. Na samome početku sezone grijanja nakon izvedenih radova provodi se provjera sustava i podešavanje ventila, čime se osigurava optimalan rad sustava grijanja. Nakon toga suvlasnici dobivaju izvještaj o balansiranju sustava grijanja.