Vodomjer - sve ono što trebate znati ako ste ugradili ili ugrađujete individualne vodomjere

Što je vodomjer?

Vodomjeri se ugrađuju u vodovodnu mrežu. Prikaz potrošnje vrši se u zakonskim jedinicama litre i prostornog metra. Isto kao i kod regularnog mjernog uređaja i ove vrijednosti podliježu obvezi baždarenja. Razlikujemo vodomjere za mjerenje potrošnje hladne ili tople vode te mehaničke i elektroničke vodomjere. Valjanost baždarenja za mehaničke vodomjere za mjerenje potrošnje tople i hladne vode te za elektroničke vodomjere iznosi 5 godina.

Vodomjer je orošen – znači li to da je uređaj propustan?

U sljedećim slučajevima radi se o orošavanju vodomjera uslijed kontinuirano vlažnih prilika unutar prostorija odnosno unutar ugradbenih prostora (tuš-kabina i.sl.). Kada bi se potvrdila vaša sumnja, dakle da se radi o propusnosti unutar uređaja, onda bi zbog djelovanja sistemskog tlaka istekle veće količine vode koje bi sukladno tome izazvale štete u području brojila, odnosno obodnih zidova oko njega. Orošavanje nema direktnog utjecaja na funkcioniranje vodomjera te se može zaustaviti samo dostatnim provjetravanjem ugradbenih prostora ili okana.

 

 

Kako napraviti pripremu za ugradnju podžbuknog vodomjera?

Priprema u stanu (kuhinji, kupaonici) za ugradnju internih vodomjera treba biti napravljena na slijedeći način:

½ “ = 110 mm

¾ “ = 130 mm

potreban razmak između holendera.

vratašca koja je potrebno ugraditi (plastična):

- 30 x 30 cm max.

- 20 x 25 cm min.

Kolika je cijena podžbuknog vodomjera bez ugradnje?

Cijena vodomjera je iskazana na službenoj ponudi izdanoj za zgradu (tvrtka ista ne prodaje vodomjere bez ugradnje) .

Koji je razred točnosti podžbuknih vodomjera?

Razred točnosti: R100.

Od 1.10.2016. prema MID-u (measurement instruments directive), međunarodnoj direktivi o mjernim instrumentima, svi uređaji za mjerenje vode (vodomjeri) moraju biti označavani sa oznakom R (ratio) u predstavljanju njihove klase točnosti.

Koliko traje garancija na vodomjer, a koliko na pripadajući radio modul?

Garancija traje 5 godina na vodomjer i 5 godina na radio modul.

 

Kada treba baždariti vodomjere (topla/hladna voda) i koliko se plaća baždarenje?

U Hrvatskoj, sukladno DZM-u vodomjere za toplu i hladnu vodu je potrebno umjeravati (baždariti) svakih 5 godina.

Tvrtka ista baždarenje vrši zamjenom postojećeg vodomjera novim, te taj trošak iznosi 300 kn + PDV.

Koliki je vijek radio modula, odnosno kakav servis zahtijeva (izmjena baterije?) i koliko se to plaća?

Predviđeni vijek radio modula je 10 godina, nakon toga se zamjenjuje s novim modulom. Cijena novog radio modula je 300 kn + PDV.

Da li je moguća ugradnja i očitanje vodomjera drugog dobavljača nakon postavljenog sustava zgrade?

Nije moguće. Prilikom uvođenja internih vodomjera bez obzira koliko stanova ih ugradi, tvrtka koja je ugovorena preuzima potpunu odgovornost za očitanje i raspodjelu potrošnje vode za cijelu zgradu/ ulaz. To znači da je tvrtka u obvezi preuzeti očitanje glavnog vodomjera te distributeru dostavljati raspodjelu potrošnje vode za mjerene stanove i one kojima se raspodjela vrši putem broja prijavljenih članova.

Što sa izmjerenom vodom do početka obračuna?

Na datum ulaska u obračun po internom vodomjeru, bez obzira što je na vodomjeru zabilježena dotadašnja potrošnja, stanje koje je na vodomjeru se uzima kao početna vrijednost.

Koji vodomjer je bolje ugraditi, podžbukni ili nadžbukni?

Podžbukni vodomjer je precizniji zbog jednostavnijeg principa rada, te je manje podložan problemu nečiste vode i nedostatkom tlaka u vodnim instalacijama.

Da li je i koliko moguće uštedjeti ugradnjom vodomjera?

Novčana ušteda dolazi od svakog korisnika pojedinačno, ovisno o njegovima potrebama i navikama u potrošnji vode.

Statistika tvrtke ista čiji skup čine više od 15.000 stanova u Hrvatskoj pokazuje da:

  • Prosječna potrošnja vode za kućanstvo (do 3 člana) iznosi 6 m3 
  • Prosječna mjesečna potrošnja po članu iznosi od 2,2 do 3,7 m3.
Da li je za očitanje vodomjera potrebno ulaziti u stan?

Ne, svi vodomjeri se svakodnevno očitavaju i prate daljinskim (bežičnim) putem.

Kako prijaviti promjenu podataka (promjena; vlasnika stana, namjene prostora, broja članova u kućanstvu, površine stana ili poslovnog prostora)?

Predstavnik stanara obavezan je u najkraćem roku obavijestiti tvrtku ista d.o.o. u pismenom obliku o promjeni broja članova u kućanstvu. Obavijest se može poslati poštom, na faks 01 7988 788 ili elektronskom poštom na ocitanja@ista.hr. Kod promjene vlasnika stana, potrebno je poslati presliku kupoprodajnog ugovora. Samo promjena broja prijavljenih članova u kućanstvu koja je dostavljena do 15. datuma u mjesecu ući će u sljedeće obračunsko razdoblje.

Kada je moguća dodatna ugradnja vodomjera?

Vodomjere je moguće ugrađivati u bilo kojem trenutku u dogovoru sa tehničkom službom. Nakon prvobitno dogovorenog termina ugradnje vodomjera, naknadi dolazak instalatera se dodatno naplaćuje. Ukoliko se radi o većem obujmu stanara sa dodatnom ugradnjom u istom terminu, naknadi dolazak se ne naplaćuje.

Cijena naknadne ugradnje?

Prilikom prvobitnog termina ugradnje vodomjera, stanari ne moraju plaćati dolazak instalatera te također ostvaruju oređene dodatne uvjete ili popuste. Naknadne ugradnje su moguće u bilo kojem traženom ternutku stanara, te tada stanar plaća naknadni dolazak instalatera prema važećem cjeniku tvrtke ista d.o.o.. Pruženi dodatni uvjeti prilikom prvobitne ugradnje se ne primjenjuju na naknadne ugradnje.