EED - Direktiva europske energetske učinkovitosti

Radi potencijalne energetske uštede uz pomoć mjerenja, Direktiva europske energetske učinkovitosti (EED) propisala je zakon da je svaka država članica EU u obvezi donijeti odgovarajući zakon do sredine 2014. godine, a koji stupa na snagu najkasnije početkom 2017. godine.

 

DIRECTIVE 2012/27/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC

EUR-Lex