Hrvatsko zakonodavstvo

Ukoliko već niste informirani od strane Vašeg predstavnika suvlasnika, obavještavamo Vas da ste u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14), kao KRAJNJI KUPAC toplinske energije, obvezni zajedno s ostalim KRAJNJIM KUPCIMA spojenim na zajedničko mjerilo toplinske energije i s njime, putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika, sklopiti ugovor o potrošnji toplinske energije.

KUPAC toplinske energije je pravna ili fizička osoba koja će temeljem sklopljenog ugovora o potrošnji toplinske energije za Vas obavljati sljedeće aktivnosti:

  •   proizvoditi toplinsku energiju u kotlovnici ili kupovati toplinsku energiju od opskrbljivača toplinskom energijom (ovisno o tipu toplinskog sustava)  

  •   raspodjeljivati i obračunavati  troškove toplinske energije te ispostavljati račune za toplinsku  energiju    

  •   stručno upravljati, rukovati i održavati toplinsku podstanicu.

Potpisivanje ugovora o potrošnji toplinske energije preduvjet je za nastavak isporuke toplinske energije KRAJNJIM KUPCIMA u Vašoj zgradi/građevini u sljedećoj ogrjevnoj sezoni.

Pozivamo Vas da se odazovete Vašem predstavniku suvlasnika, koji će sakupljati potpise suvlasnika potrebne za donošenje odluke o sklapanju ugovora o potrošnji toplinske energije, jer se navedeni ugovor može sklopiti isključivo uz pisanu suglasnost većine suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, koja se računa po suvlasničkim udjelima, a ne po broju suvlasnika.

 

ZAKO O TRŽIŠTU TOPLINSKE ENERGIJE

NN 80/13  NN 14/14  NN 120/14

ZAKON O MJERITELJSTVU

NN 74/14

ZAKON O ENERGIJI

NN 102/12    NN 14/14