Komunikacijska jedinica

Naša Komunikacijska jedinica je sučelje između instaliranog instrumenta i ista podatkovnog centra. Svi podaci se prenose sa sigurnošću putem GSM/GPRS.