Radio modul za plinomjer

 

Radio modul je opremljen sa odašiljačem i omogućuje integraciju konvencionalnih uređaja u našem radijskom sustavu. On pohranjuje izmjerene vrijednosti i preuzima radio prijenos. 

 

Više informacija