Pitanja o individualnim vodomjerima

Što je vodomjer?

Vodomjeri se ugrađuju u vodovodnu mrežu. Prikaz potrošnje vrši se u zakonskim jedinicama litre i prostornog metra. Isto kao i kod regularnog mjernog uređaja i ove vrijednosti podliježu obvezi baždarenja. Razlikujemo vodomjere za mjerenje potrošnje hladne ili tople vode te mehaničke i elektroničke vodomjere. Valjanost baždarenja za mehaničke vodomjere za mjerenje potrošnje tople i hladne vode te za elektroničke vodomjere iznosi 5 godina.

Vodomjer je orošen – znači li to da je uređaj propustan?

U sljedećim slučajevima radi se o orošavanju vodomjera uslijed kontinuirano vlažnih prilika unutar prostorija odnosno unutar ugradbenih prostora (tuš-kabina i.sl.). Kada bi se potvrdila vaša sumnja, dakle da se radi o propusnosti unutar uređaja, onda bi zbog djelovanja sistemskog tlaka istekle veće količine vode koje bi sukladno tome izazvale štete u području brojila, odnosno obodnih zidova oko njega. Orošavanje nema direktnog utjecaja na funkcioniranje vodomjera te se može zaustaviti samo dostatnim provjetravanjem ugradbenih prostora ili okana.

 

 

Kako napraviti pripremu za ugradnju podžbuknog vodomjera?

Priprema u stanu (kuhinji, kupaonici) za ugradnju internih vodomjera treba biti napravljena na slijedeći način:

½ “ = 110 mm

¾ “ = 130 mm

potreban razmak između holendera.

vratašca koja je potrebno ugraditi (plastična):

- 30 x 30 cm max.

- 20 x 25 cm min.

Kolika je cijena podžbuknog vodomjera bez ugradnje?

Cijena vodomjera je iskazana na službenoj ponudi izdanoj za zgradu (tvrtka ista ne prodaje vodomjere bez ugradnje) .

Koji je razred točnosti podžbuknih vodomjera?

Razred točnosti: R100.

Od 1.10.2016. prema MID-u (measurement instruments directive), međunarodnoj direktivi o mjernim instrumentima, svi uređaji za mjerenje vode (vodomjeri) moraju biti označavani sa oznakom R (ratio) u predstavljanju njihove klase točnosti.

Koliko traje garancija na vodomjer, a koliko na pripadajući radio modul?

Garancija traje 5 godina na vodomjer i 5 godina na radio modul.

 

Kada treba baždariti vodomjere (topla/hladna voda) i koliko se plaća baždarenje?

U Hrvatskoj, sukladno DZM-u vodomjere za toplu i hladnu vodu je potrebno umjeravati (baždariti) svakih 5 godina.

Tvrtka ista baždarenje vrši zamjenom postojećeg vodomjera novim, te taj trošak iznosi 300 kn + PDV.

Koliki je vijek radio modula, odnosno kakav servis zahtijeva (izmjena baterije?) i koliko se to plaća?

Predviđeni vijek radio modula je 10 godina, nakon toga se zamjenjuje s novim modulom. Cijena novog radio modula je 300 kn + PDV.

Da li je moguća ugradnja i očitanje vodomjera drugog dobavljača nakon postavljenog sustava zgrade?

Nije moguće. Prilikom uvođenja internih vodomjera bez obzira koliko stanova ih ugradi, tvrtka koja je ugovorena preuzima potpunu odgovornost za očitanje i raspodjelu potrošnje vode za cijelu zgradu/ ulaz. To znači da je tvrtka u obvezi preuzeti očitanje glavnog vodomjera te distributeru dostavljati raspodjelu potrošnje vode za mjerene stanove i one kojima se raspodjela vrši putem broja prijavljenih članova.

Što sa izmjerenom vodom do početka obračuna?

Na datum ulaska u obračun po internom vodomjeru, bez obzira što je na vodomjeru zabilježena dotadašnja potrošnja, stanje koje je na vodomjeru se uzima kao početna vrijednost.

Koji vodomjer je bolje ugraditi, podžbukni ili nadžbukni?

Podžbukni vodomjer je precizniji zbog jednostavnijeg principa rada, te je manje podložan problemu nečiste vode i nedostatkom tlaka u vodnim instalacijama.

Da li je i koliko moguće uštedjeti ugradnjom vodomjera?

Novčana ušteda dolazi od svakog korisnika pojedinačno, ovisno o njegovima potrebama i navikama u potrošnji vode.

Statistika tvrtke ista čiji skup čine više od 15.000 stanova u Hrvatskoj pokazuje da:

 • Prosječna potrošnja vode za kućanstvo (do 3 člana) iznosi 6 m3 
 • Prosječna mjesečna potrošnja po članu iznosi od 2,2 do 3,7 m3.
Da li je za očitanje vodomjera potrebno ulaziti u stan?

Ne, svi vodomjeri se svakodnevno očitavaju i prate daljinskim (bežičnim) putem.

Da li nakon ugradnje vodomjera moram brinuti o broju prijavljenih članova?

Ne, nakon ugradnje vdomjera svaki stanar plaća ono što stvarno potroši. Stvarna potrošnja se mjeri putem ugrađenih vodomjera.

Kako prijaviti promjenu podataka (promjena; vlasnika stana, namjene prostora, broja članova u kućanstvu, površine stana ili poslovnog prostora)?

Predstavnik stanara obavezan je u najkraćem roku obavijestiti tvrtku ista d.o.o. u pismenom obliku o promjeni broja članova u kućanstvu. Obavijest se može poslati poštom, na faks 01 7988 788 ili elektronskom poštom na ocitanja@ista.hr. Kod promjene vlasnika stana, potrebno je poslati presliku kupoprodajnog ugovora. Samo promjena broja prijavljenih članova u kućanstvu koja je dostavljena do 15. datuma u mjesecu ući će u sljedeće obračunsko razdoblje.

Kada je moguća dodatna ugradnja vodomjera?

Vodomjere je moguće ugrađivati u bilo kojem trenutku u dogovoru sa tehničkom službom. Nakon prvobitno dogovorenog termina ugradnje vodomjera, naknadi dolazak instalatera se dodatno naplaćuje. Ukoliko se radi o većem obujmu stanara sa dodatnom ugradnjom u istom terminu, naknadi dolazak se ne naplaćuje.

Cijena naknadne ugradnje?

Prilikom prvobitnog termina ugradnje vodomjera, stanari ne moraju plaćati dolazak instalatera te također ostvaruju oređene dodatne uvjete ili popuste. Naknadne ugradnje su moguće u bilo kojem traženom ternutku stanara, te tada stanar plaća naknadni dolazak instalatera prema važećem cjeniku tvrtke ista d.o.o.. Pruženi dodatni uvjeti prilikom prvobitne ugradnje se ne primjenjuju na naknadne ugradnje.

Kako mogu biti siguran da ugrađeni vodomjeri prikazuju točnu potrošnju? Ne vjerujem da sam potrošio toliko vode u mjesec dana.

o   Najjednostavniji način provjere koji svaki korisnik može sam provesti je da zabilježi potrošnju prije spavanja i ujutro provjeri da li ima pomaka. Ukoliko postoji razlika, provjerite da li Vam negdje curi voda (iz slavina ili vodokotlića). Ako nema razlike u potrošnji ali i dalje niste sigurni, možete izmjeriti 10 litara vode u kantu te provjeriti da li je vodomjer zabilježio istu količinu.

Pitanja o razdjelnicima troškova topline i termostatskim ventilima

Što ako radijator ne grije konstantno? Kako znamo je li radi ispravno?

Ako ste postavili termostatski ventil na broj 3, radijator će se zagrijavati sve dok temperatura u prostoriji ne bude 20 °C. Ako je na ventilu broj 3, a zagrijavanje je slabo i/ili radijator ne grije po čitavoj svojoj površini te je temperatura u prostoriji niža od 20 °C, znači da postoji problem u radu sustava centralnog grijanja u zgradi i/ili zraka u cijevima. U tom slučaju savjetujemo da kontaktirate osobu odgovornu za održavanje toplinske stanice ili predstavnika stanara.

Kako funkcionira termostatski ventil?

Termostatski ventili služe za automatsku regulaciju temperature u prostoriji: ako je temperatura u prostoru viša od odabrane na termostatskoj glavi, ventil zatvara dotok vode u radijator; ako je niža, otvara se ventil i radijator se opet zagrijava. 

Iz tog razloga radijator nije konstantno zagrijan iako je termostatski ventil namješten na odre đenu temperaturu.

Koraci za podešavanje temperature: Ako u određenoj prostoriji želite postići 20 °C, ostavite termostatsku glavu na broj 3. Ako termostatski ventil ne radi na broju 3, znači da je temperatura u sobi/prostoriji iznad 20 °C. Kada temperatura padne ispod 20 °C ventil će propustiti vodu i radijator ce poceti grijati.

Što prikazuje razdjelnik?

Pritiskom tipke na ekranu se naizmjenično prikazuju dvije vrijednosti:

 • Trenutna potrošnja u impulsima (ne temperatura). Nakon mjesečnog obračuna vrijednost se ne vraća na nulu već nastavlja kumulativno zbrajati nove i postojeće impulse.
 • Prošlogodišnja kumulativna potrošnja u impulsima.
Je li potrebno aktivirati razdjelnik?

Razdjelnik je prilikom postavljanja na radijator programiran prema karakteristikama radijatora (dimenzije, tip, snaga). Nakon instalacije nije potrebno ništa dodatno aktivirati. U slučaju da Vas brine rad razdjelnika, on je programiran tako da u slučaju bilo kakve poteškoce u radu direktno javlja u centralu grešku, te će ona biti uklonjena u najkraćem mogućem roku.

Odbrojavaju li se impulsi ako je termostatski ventil na zvjezdici ili nuli?

Ne. Zvjezdica ili nula predstavlja minimalnu temperaturu od 6 C, i služi za sprječavanje smrzavanja cijevi. Ako temperatura u prostoriji padne niže od 6 °C, ventil će otvoriti dotok tople vode u radijator i omogućiti postizanje minimalne temperature, te će tek onda razdjelnik odbrojavati impulse. U slučaju da je ventil na nuli ili zvjezdici, a razdjelnik i dalje odbrojava impulse, postoji velika vjerojatnost da se radi o začepljenju u samom ventilu kojeg je potrebno servisirati, te Vas savjetujemo da kontaktirate ovlaštenog predstavnika stanara te zatražite pomoć.

Što je termostatski ventil?

Termostatski ventil omogućava regulaciju temperature u svakoj prostoriji zasebno, a uštede koje ostavarujemo na energentu za grijanje u prosjeku iznose od 5-10%, što čini povrat investicije kroz uštedu unutar dvije godine. Termostatski ventil drži protok tople vode kroz radijator u ravnoteži: ako je temperatura u prostoru viša od odabrane na termostatskoj glavi, ventil zatvara dotok vode u radijator, ako je niža, otvara protok vode te se radijator  opet zagrije.

Za namještanje željene temperature potrebno je namjestiti termostatsku glavu na određeni broj i ona će sama automatski otvarati i zatvarati radijator. Kada temperatura u prostoriji postigne namještenu temperaturu, termostatska glava automatski zatvara radijator i radijator u tom trenutku prestaje grijati i postaje hladan. Zbog toga radijator i kada je uključen, nije vruć cijelo vrijeme. Kada temperatura u prostoriji padne ispod namještene vrijednosti, termostatska glava automatski otvara ventili radijator se ponovno počne zagrijavati.  Za svaki temperaturni stupanj više, potrošnja toplinske energije u prosjeku raste za 6-7%.

Kako pratiti potrošnju sa ekrana razdjelnika?

Očitanu potrošnju toplinske energije u impulsima moguće je pratiti pritiskom tipke koja se nalazi ispod ekrana na samom razdjelniku. Na ekranu prikazat će se naizmjenično dvije vrijednosti, trenutna potrošnja u impulsima i prošlogodišnja potrošnja u impulsima. Trenutna potrošnja je kumulativni zbroj očitanih impulsa od početka tekuće sezone grijanja do danas. Svaki radijator zbog svoje snage i dimenzije ima odgovarajući korektivni faktor. Impulsi vidljivi na ekranu množe se sa korektivnim faktorom. Korektivni faktor za pojedini radijator možete zatražiti putem e-mail adrese: info@ista.hr ili pozivom na tel: 0 800 46 46.

Kako se obračunavaju impulsi sa razdjelnika?

Vaš distributer vrši obračun grijanja (instalirana snaga – paušal, PTV i energija za grijanje) sukladno Pravilniku o načinu raspodjele i obračuna troškova toplinske energije (NN 139/08, 18/09, 136/11, 145/11) kojeg je donijelo Ministarstvo gospodarstva RH. Potrošnja energije za centralno grijanje se dijeli na stanove s ugrađenim razdjelnicima i stanove bez ugrađenih razdjelnika.

Obračun stanova bez ugrađenih razdjelnika se vrši temeljem modela 2EG. Ukupna potrošnja stanova bez ugrađenih razdjelnika je sukladna udjelu njihove ukupne površine u površini cijele zgrade, pri čemu se ukupna površina tih stanova uvećava za korektivni faktor (2,0) uštede. Time se osigurava precizna raspodjela energije i vrednuje ostvareno smanjenje potrošnje stanova s ugrađenim razdjelnicima.

Obračun u stanovima s ugrađenim razdjelnicima se vrši temeljem modela 3EG. Ukupna potrošnja energije stanova s ugrađenim razdjelnicima jednaka je razlici ukupne potrošnje energije zgrade i potrošnje stanova bez razdjelnika. Potrošnja stanova s razdjelnicima se potom dijeli na dva dijela:

 • Dio potrošnje sukladno udjelu očitanih impulsa svakog stana u ukupnim impulsima u zgradi (Ur)
 • Dio sukladno udjelu kvadrature pojedinog stana u ukupnoj kvadraturi zgrade (Upov)

 

Prema Pravilniku veličina Ur mora iznositi između 50% i 90%. Veličina Upov se određuju radi ravnomjernog sudjelovanja svih stanara u pokrivanju toplinskih gubitaka (vertikalne cijevi, stubišta, podrumi i dr.) te energija za PTV ukoliko je glavno mjerilo zajedničko za grijanje i PTV.

Kako se očitavaju impulsi sa razdjelnika?

Ugradnjom ista memonic® radio sustava u Vašoj zgradi tvrtka ista ima uvid u očitanja ugrađenih razdjelnika. Sukladno datumu na koji distributer vrši očitanje glavnog mjerila u zgradi, tvrtka ista uzima početna I završna stanja impulsa sa razdjelnika. Naš radio sustav osigurava najpogodniji način očitanja podataka te omogućuje ugradnju dodatnih mjernih uređaja. Podaci prikupljeni pomoću memonic-a prenose se putem zaštićene radio mreže prema našem centru. Ukupna potrošnja impulsa za svaki pojedini stan se putem dogovorenog formata dostavlja distributeru.

Što je razdjelnik troškova topline?

Razdjelnici topline su uređaji priključeni na pojedinačne radijatore u zgradama ili stanovima. Oni mjere udio Vaše individualne potrošnje toplinske energije u impulsima. Podaci koje razdjelnici šalju u naš sustav omogućavaju raspodjelu potrošnje za svaki pojedinačni stan u zgradi. Time svaki stanar ima uvid u vlastiti udio potrošnje te mogućnost uštede energije.

 • Uređaji s dva senzora (jedan za mjerenje temperature prostorije, a drugi radijatora).
 • Napajaju se pomoću litijske baterije.
 • Pohranjuju podatke do 14 mjeseci unatrag.
 • Opremljeni su 5-znamenkastim multifunkcionalnim LCD zaslonom.
 • Njihovo očitanje ne zahtjeva ulazak u stan, čak niti u zgradu.
 • Komuniciraju dvosmjerno preko radio modula automatskim sustavom AMM putem uređaja memonic® radio (tzv. sakupljač podataka).
 • Komunikacija se odvija putem GPRS mreže, a memonic® adio odjednom može razmijenjivati podatke s čak 1000 uređaja.
 • Stanje potrošnje topline možete pratiti i putem web portala, preko osobnog računala ili pametnog telefona.

 

Na koji način razdjelnici mjere potrošnju pojedinog radijatora?

doprimo® 3 je dvosenzorski mjerač potrošnje topline, što znači da bilježi disipaciju topline iz radijatora u prostoriju te toplinu prostorije u kojoj se radijator nalazi. Razlika topline odgovara primljenoj toplini iz sustava centralnog grijanja te je upravo to toplina čiju potrošnju plaćate. Toplina koja dolazi od treće strane, sunca, sobnog kamina i sl., neće se evidentirati kao potrošnja na razdjelniku. Razdjelnik ne štedi toplinu, on samo evidentira njenu potrošnju, te ju prikazuje u impulsima. U slučaju bilo kakvih promjena u količini ili veličini radijatora, molimo Vas da nas odmah obavijestite kako bi napravili potrebne izmjene i kako bi sustav očitanja i dalje bio nesmetan.

Istaconnect

Što znači *, procijenjena potrošnja?

ista memonic sustav (uređaji za prikupljanje podataka, nalaze se u stubištu) koji dnevno prikupljaju očitane podatke sa razdjelnika, šalju podatke svakih 7 dana. Razlog tome je smanjenje potrošnje baterije, pošto uređaj ne troši struju već ima vlastitu bateriju. Svakih narednih 7 dana portal će prikazivati PROCJENJENU potrošnju svakog uređaja, te nakon 7 dana će ažurirati te podatke u točne iznose. Postoji mogućnost (rijetko) da memonic iz nekog razloga ne uspije poslati podatke sedmi dan te se očekuje da će isti biti ažurirani sa slijedećim slanjem, nakon sveukupno 14 dana. U svakom slučaju nas obavijestite ukoliko se radi o procijenjenoj potrošnji dužoj od 14 dana. U tom slučaju ćemo pokrenuti postupak pregleda ispravnosti rada samog uređaja.

Kako se mogu prijaviti na istaconnect portal?

Kako biste započeli sa prijavom na Vaš istaconnect portal, pošaljite zahtjev sa niže navedenim podacima:

 

 • 1. ime i prezime vlasnika stana za koji se traži pristup
 • 2. adresa stana
 • 3. aktivna mail adresa s kojom će biti omogućen pristup ista connect portalu i koju ćete koristiti kao Korisničko ime
 • 4. šifra kupca od distributera (Vodovoda, Toplinarstva, Plinare)  za predmetni stan (navedene informacije se nalaze na svim računima distributera )

Zahtjev pošaljite na e-mail adresu: istaconnect@ista.hr

Čim zaprimimo podatke, unosimo Vašu mail adresu u sustav te ćete dobiti pristupni link za praćenje potrošnje putem ista connect portala. 

Kako pregledati potrošnju u danima ili mjesecima?

Mjesečni podaci

Vidljivi su na portalu od petog dana u mjesecu, što znači da će te sa istim moći vidjeti godišnju krivulju za prošli mjesec kao i mjesečnu potrošnju u pregledu po mjesecima.

Podaci o potrošnji su prikazani u hca (heat cost allocator) jedinicama što predstavlja drugi naziv za impuls. Impuls je opće prihvaćeni naziv za prikaz znamenke na displeju razdjelnika te hca jedinica ne predstavlja ništa drugo nego drugi naziv koji koristi tvrtka ista.

Pregled potrošnje po danima

Omogućen je do 2 mjeseca unatrag. Ono što je potrebno je da prilikom pregleda potrošnje po danima kliknete na jednu od ikona (1 tjedan, 2 tjedna, 1 mjesec, 2 mjeseca) kako bi ste vidjeli željenu potrošnju po danima.

Kako pregledati potrošnju u godinama?

Predstavlja pregled potrošnje impulsa u odnosu na prethodne godine. Navedeni brojevi predstavljaju impulse (hca jedinice), od 0 do najviše izmjerene vrijednosti. Sustav odabire i prikazuje tri različite vrijednosti (niža/srednja/viša) prema Vašoj dosadašnjoj potrošnji kako bi se lakše snalazili na Vašoj krivulji. Kao što vidite na slici, prilikom korištenja razdjelnika tokom cijele godine i više godina možete jednostavno vidjeti mjesečne potrošnje tijekom cijele godine prema plavoj krivulji, dok pomicanjem zelenog markera duž krivulje možete vidjeti točan iznos potrošnje za taj mjesec. Narančasta linija predstavlja karakterističan prosjek potrošnje sve tri godine.

Postupak prijave na ista connect korisnički portal?

Nakon što ste zaprimili aktivacijski e-mail u kojem se nalazi link za aktivaciju, kliknite na link.

Nakon što ste kliknuli na link, trebali biste biti upućeni da unesete lozinku (imajte na umu da lozinka mora sadržavati minimalno 8 znakova) te ju još jednom u stupcu ispod potvrdite.

Vaš korisnički račun je uspješno aktiviran, slijedeći korak je PRIJAVA na Vaš račun.

Prijava

U Vašem pregledniku upišite adresu www.istaconnect.com, ili putem naše internet stranice koristite prečicu (slika ispod), i tamo upišite svoje podatke (email i lozinku koju ste prvi put koristili prilikom aktivacije) za prijavu.

Ako ste sve napravili prema ovim uputama te i dalje niste u mogućnosti pristupiti Vašem računu molimo Vas da nam pošaljete povratnu informaciju.

Očitanja i raspodjela potrošnje

Kako se očitavaju impulsi sa razdjelnika?

Ugradnjom ista memonic® radio sustava u Vašoj zgradi tvrtka ista ima uvid u očitanja ugrađenih razdjelnika. Sukladno datumu na koji distributer vrši očitanje glavnog mjerila u zgradi, tvrtka ista uzima početna I završna stanja impulsa sa razdjelnika. Naš radio sustav osigurava najpogodniji način očitanja podataka te omogućuje ugradnju dodatnih mjernih uređaja. Podaci prikupljeni pomoću memonic-a prenose se putem zaštićene radio mreže prema našem centru. Ukupna potrošnja impulsa za svaki pojedini stan se putem dogovorenog formata dostavlja distributeru.

Koliko je potrebno za prelazak na interni obračun nakon ugradnje vodomjera?

Nakon izvršene ugradnje vodomjera tvrtka ista započinju tzv. "Test fazu", gdje se u razdoblju od 2-3 tjedna nadgleda rad svih ugrađenih vodomjera i opreme za očitanje, kako bi u potpunosti bili sigurni da je sve ispravno programirano, otklonjene poteškoće i spremno za početak obračuna. Nakon toga slijedi izrada novih šifri korisnika od strane distributera,postupak koji može trajati od 1-2 tjedna.Po završetku navedenih postupaka, tvrtka ista preuzima očitanje glavnog vodomjera sa prvim idućim datumom završetka obračuna. U tom periodu djelatnik tvrtke ista kontaktira predstavnika stanara te javlja sa kojim datumom zgrada prelazi u interni obračun, za od prilike 30 do 60 dana. Obratite pažnju na period potrošnje vidljiv na obračunu od VIO.

Kolika je cijena usluge očitanja individualne potrošnje vode?

Račun za uslugu očitanja šaljemo jednom godišnje u 7. mj za period od 12 mjeseci, paušalno od 1.7. do 30.6. sljedeće godine. Godišnja cijena usluge očitanja individualne potrošnje vode iznosi 40kn + PDV po vodomjeru, s time da se cijena usluge za prvu godinu umanjuje proporcionalno broju mjeseci od početka pružanja usluge očitanja do 30.6.

Na koje se razdoblje potpisuje ugovor za očitanje vodomjera sa tvrtkom ista, odnosno kada je moguća promjena dobavljača vodomjera ili povratak na stari obračun (po broju stanara)?

Ugovor za ugradnju vodomjera se potpisuje na 5 godina, no svaki korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku prijeći na stari obračun po članovima, pod uvjetom da su podmirene sve dospijele obaveze.

Da li je moguća ugradnja i očitanje vodomjera drugog dobavljača nakon postavljenog sustava zgrade?

Nije moguće. Prilikom uvođenja internih vodomjera bez obzira koliko stanova ih ugradi, tvrtka koja je ugovorena preuzima potpunu odgovornost za očitanje i raspodjelu potrošnje vode za cijelu zgradu/ ulaz. To znači da je tvrtka u obvezi preuzeti očitanje glavnog vodomjera te distributeru dostavljati raspodjelu potrošnje vode za mjerene stanove i one kojima se raspodjela vrši putem broja prijavljenih članova.

Tko radi obračun, i tko nam šalje račune?

– Uz kupnju vodomjera od tvrtke ista ugovarate i razdiobu utrošene vode. Suvlasnici ovlašćuju tvrtku ista da u njihovo ima dostavlja razdiobu utrošene vode za sve stanove distributeru vode. Račun za vodu i dalje dobivate od Vašeg distributera vode.

Tko i kada nas obavještava o datumu ulaska u obračun?

Nakon izvršene ugradnje vodomjera tvrtka ista započinju tzv. "Test fazu", gdje se u razdoblju od 2-3 tjedna nadgleda rad svih ugrađenih vodomjera i opreme za očitanje, kako bi u potpunosti bili sigurni da je sve ispravno programirano, otklonjene poteškoće i spremno za početak obračuna. Nakon toga slijedi izrada novih šifri korisnika od strane distributera,postupak koji može trajati od 1-2 tjedna.

Po završetku navedenih postupaka, tvrtka ista preuzima očitanje glavnog vodomjera sa prvim idućim datumom završetka obračuna. U tom periodu djelatnik tvrtke ista kontaktira predstavnika stanara te javlja sa kojim datumom zgrada prelazi u interni obračun.

Što sa izmjerenom vodom do početka obračuna?

Na datum ulaska u obračun po internom vodomjeru, bez obzira što je na vodomjeru zabilježena dotadašnja potrošnja, stanje koje je na vodomjeru se uzima kao početna vrijednost.

Da li je za očitanje vodomjera potrebno ulaziti u stan?

Ne, svi vodomjeri se svakodnevno očitavaju i prate daljinskim (bežičnim) putem.

Da li nakon ugradnje vodomjera moram brinuti o broju prijavljenih članova?

Ne, nakon ugradnje vdomjera svaki stanar plaća ono što stvarno potroši. Stvarna potrošnja se mjeri putem ugrađenih vodomjera.

Kako prijaviti promjenu podataka (promjena; vlasnika stana, namjene prostora, broja članova u kućanstvu, površine stana ili poslovnog prostora)?

Predstavnik stanara obavezan je u najkraćem roku obavijestiti tvrtku ista d.o.o. u pismenom obliku o promjeni broja članova u kućanstvu. Obavijest se može poslati poštom, na faks 01 7988 788 ili elektronskom poštom na ocitanja@ista.hr. Kod promjene vlasnika stana, potrebno je poslati presliku kupoprodajnog ugovora. Samo promjena broja prijavljenih članova u kućanstvu koja je dostavljena do 15. datuma u mjesecu ući će u sljedeće obračunsko razdoblje.

Kako mogu pratiti vlastitu potrošnju?

Uvid u individualnu potrošnju po danu i mjesecu nakon obračuna može imati svaki korisnik i ta informacija dostupna je nakon uspješne registracije na istaconnect portal. Portal je isključivo informativni alat dostupan svakom korisniku u svrhu transparentnog praćenja vlastite potrošnje.

Kako se prijaviti na istaconnect portal?

Kako bismo Vam aktivirali uslugu praćenja potrošnje preko web portala, molimo da sljedeće podatke pošaljete na mail adresu istaconnect@ista.hr ; Ime i prezime postojećeg korisnika, adresu, adresu elektronske pošte ako drugačija od postojeće, širu kupca vidljivu na obračunu od vodoopskrbe i šifru kupca vidljivu na računu od HEPa za korisnike razdjelnika. 

Cijena usluge očitanja?

Usluga očitanja se naplaćuje jednom godišnje, i iznosi:

 • 20 kn + PDV godišnje  po radijatoru u zgradama, u kojima je opskrbljivač topline HEP
 • 25 kn + PDV godišnje po radijatoru u zgradama, u kojima je opskrbljivač topline Plinara
 • 40 kn + PDV godišnje po jednom vodomjeru
 • 60 kn + PDV godišnje po jednom vodomjeru (zgrade sa ukupnim kapacitetom 20 ili manje)

Ako je ugradnja vodomjera ili razdjelnika izvršena s kasnijim datumom od početnog datuma obračuna, recimo, ugradili ste vodomjere u 11. mj. te niste koristiili uslugu očitanja cijelu godinu, cijena usluge će biti umanjena proporcijonalno razdoblju korištenja usluge očitanja.

Načini i uvjeti plaćanja

Plaćanje karticom, kakva je procedura naplate?

Kada korisnik odluči platiti karticom, treba doći osobno u naše prostore (D.T.Gavrana 13 / 2 kat) gdje se može unutar radnog vremena odraditi plaćanje

Ako smatram da sam dobio krivi račun (iznos, način plaćanja i sl.), što mogu učiniti?

Svaki korisnik koji smatra da podaci na računu nisu točni, može nazvati naš besplatan info telefon 0800 46 46 te ćemo u najkraćem mogućem roku provjeriti da li i gdje je došlo do greške te istu ispraviti, ili poslati reklamaciju na info@ista.hr

Podaci za plaćanje računa

Poslovni račun tvrtke ista d.o.o.:

Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, Hrvatska, IBAN: HR1423600001102467489, SWIFT: ZABAHR2X