GDPR - Europska uredba o zaštiti osobnih podataka

Saznajte više o Vašim pravima na zaštitu osobnih podataka koji su na snazi u svim državama-članicama EU-a od 26.5.2018.

Na koga utječe GDPR

GDPR se odnosi na sve tvrtke koje posluju na teritoriju EU, ali i na tvrtke koje raspolažu podacima europskih građana, neovisno o njihovoj lokaciji. 

Što GDPR znači za korisnike?

Za same korisnike Opća uredba o zaštiti podataka donosi promjene koje bi trebale povećati sigurnost, privatnost i transparentnost njihovih podataka, odnosno omogućiti jednostavnu kontrolu nad osobnim podacima. 

Saznajte više o Vašim pravima iz same Uredbe

Što se sve smatra osobnim podatkom?

Prema čl.4 Uredbe osobni podaci su "svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca

Tko prikuplja i kako se obrađuju podaci?

Tvrtka ista prikuplja i procesuira podatke neophodne za izvršavanje ugovorenog odnosa, te ne raspolaže, ne obrađuje i ne pohranjuje ni na koji način podatke, koji nisu obuhvaćeni Ugovorom o ugradnji i očitanju i nisu potrebni za ispunjavane ugovornih obaveza. Tvrtka ista također surađuje sa nizom instalatera, koji na temelju ugovora o suradnji su ovlašteni za obavljanje radova u ime tvrtke ista te za popunjavanje odgovarajuće dokumentacije. Popis ovlaštenih isntalatera tvrtke ista možete pronaći ovdje

Pročitajte tekst Uredbe

Kontaktirajte nas vezano za sigurnost Vaših podataka

Molimo da sve Vaše upite i komentare pošaljete na mail

gdpr@ista.hr