Precizno mjerenje zahvaljujući modernim tehnološkim rješenjima

Kalorimetri ili mjerila toplinske energije obično se ugrađuju na povrat instalacije svake samostalne jedinice (stana), služe za izračunavanje te prikaz individualno potrošene toplinske energije svakog potrošača - stana .

Također, za razliku od razdjelnika troškova topline, mjerila toplinske energije (kalorimetri) potrošnju toplinske energije izračunavaju na osnovu količine nazivnog protoka i razlike mjerenih temperatura pomoću dva senzora temperature, od kojih je jedan u polaznom vodu a drugi u povratnom vodu (obično integriran u samom kućištu mjerila). Računska jedinica s LCD zaslonom prikazuje potrošnju preračunavanjem gornjih parametara.