Očitanja i raspodjela

Kako se očitavaju vodomjeri i na koji način se vrši raspodjela utroška vode

Sustav daljinskog očitanja

Svi mjerni uređaji tvrtke ista opremljeni su najnaprednijom tehnologijom daljinskog očitanja. Sustav za daljinsko očitanje koristi naprednu tehnologiju umrežavanja između svakog uređaja i tako osigurava točno i nesmetano očitanje i preciznu raspodjelu. U Hrvatskoj razina usluge očitanja koju pruža tvrtka ista je na najvišem mogućem nivou, što znači da nema gubitka podataka i procjene potrošnje, te svaki korisnik dobiva iznimno kvalitetnu i preciznu uslugu očitanja i raspodjele potrošnje.

Zahvaljujući navedenom, nema potrebe za ulaskom u stan ili objekt radi ručnog očitanja vodomjera. Na taj način stanarima se štedi vrijeme te osigurava prijeko potrebna udobnost.

Uređaj za očitanje vodomjera (Memonic®), koji se postavlja u stubište zgrade, ne zahtjeva napajanje već koristi bateriju te ima jamstvo 10 godina. Taj uređaj prikuplja podatke sa svih vodomjera u zgradi i šalje ih u sustav putem zaštićene radio mreže. Na taj način omogućen je uvid u svakodnevnu potrošnju vode na instaliranim vodomjerima. 

Daljinsko očitanje omogućuje precizan i pouzdan obračun, i Vama kao korisniku jednostavan i transparentan uvid u Vašu potrošnju.

Savršen rad, stalni nadzor sustava

  • Svi izmjereni podaci prenose se iz stanova preko zaštićene bežićne mreže, čime se osigurava učinkovito očitanje bez uznemiravanja stanara
  • Integriranim GSM/GPRS modemom redovito se uspostavlja veza s ista IT sustavom kako bi se proslijedili obuhvaćeni podaci
  • Nad uređajima se vrši stalni nadzor tijekom 24 sata
  • Spriječene su sve eventualne manipulacije uređajem
  • Sustav pruža uvid u potrošnju iz prijašnjih godina 

Kako radi naš radio sustav

Raspodjela utroška vode

Nakon ugradnje individualnih vodomjera u stanove tvrtka ista preuzima obavezu očitanja vodomjera i raspodjele utroška vode u svim stanovima zgrade, ukoliko to traži distributer vode. U tu svrhu, redovno očitanje glavnog vodomjera također postaje naša obaveza.

Raspodjela utroška vode u obračunskom periodu vrši se na način da se od potrošnje vode očitane na glavnom vodomjeru zgrade oduzme zbroj potrošnje očitane na svim individualnim vodomjerima. Preostala potrošnja dijeli se na stanove, koji nisu ugradili vodomjere, prema prijavljenom broju ukućana. 

Očitana i raspodjeljena potrošnja se redovito dostavlja distributeru vode, na osnovu čega distributer šalje račune svojim korisnicima.