ista - Beszállítói kódex

Ahogy mi hozzáállunk

Az ista, egy globálisan aktív vállalat, elkötelezett az etikus, jogi szempontból megfelelő és társadalmilag felelős vállalati irányítás mellett. Folyamatosan törekszünk vállalati tevékenységünk fenntarthatóságának optimalizálására és lehetőség szerint ennek a beszállítókkal közösen történő megvalósítására.
Az ista kötelezettséget vállal arra, hogy betartja az ebben a szállítói kódexben felsorolt elveket és elvárja beszállítóitól és alkalmazottaitól az egész világon, hogy ragaszkodjanak ezekhez. A szállítók felelősek a vázolt kötelezettségek figyelemmel kíséréséért és támogatásáért, valamint a felsorolt követelményeknek a saját ellátási láncukon belül, a lehető legjobb megvalósításáért.

Az ista beszállítói kódexe a következő egyezményeken és szabványokon alapul:
- az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Globális Megállapodása
- a Gazdasági Együttműködési Szervezet és Fejlesztés (OECD)
- a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO)

A kódex a következő elveket tartalmazza:


Általános elvek

Jogi megfelelősség - Tartsa be a törvényt
A beszállítóknak be kell tartaniuk a nemzeti és a nemzetközi jogszabályokat, valamint a nemzetközi szerződéseket.

Biztonságos termékek kifejlesztése
A beszállítók termékei nem veszélyeztethetik az embereket vagy a környezetet. A termékeknek meg kell felelniük az arra vonatkozó termékbiztonsági szabványoknak. A beszállítóknak tájékoztatást kell nyújtaniuk a termékeik biztonságos használatáról.

Nincs korrupció vagy megvesztegetés
A beszállítók tartózkodjanak bármiféle korrupciótól vagy megvesztegetéstől, amíg az ista alkalmazottaival és üzleti partnereivel együttműködésben vannak.

A tisztességes verseny elősegítése
A beszállítók összes üzleti tevékenységét a tisztességes versenynek kell jellemeznie. A beszállítóknak be kell tartaniuk a trösztellenes törvényeket és fel kell lépniük a tisztességtelen verseny ellen.

A szellemi tulajdon védelme
A beszállítóknak védeniük kell a harmadik felek szellemi tulajdonát.

 

Emberi jogok

Nincs gyermekmunka
A beszállítók nem alkalmazhatnak 15 évesnél fiatalabb személyeket. Olyan országokban, ahol a gazdaság és az oktatási rendszer kevésbé fejlett, a minimális életkor 14 év. Veszélyes tevékenységet csak 18 évesnél idősebb munkavállalók végezhetnek. (ILO-egyezmény 138)

Nincs kényszermunka
A kényszermunka, vagy a kötelező munka nem megengedett. Az alkalmazotti viszony nem vonhatja maga után a munkavállaló útlevelének vagy munkavállalási engedélyének elvételét. (ILO-egyezmény 29)

Nincs megkülönböztetés
A munkavállalókat nem szabad megkülönböztetni a munkaviszonyuk során a nemük, életkoruk, etnikai hovatartozásuk vagy nemzeti származásuk, vallásuk, szexuális identitásuk, szakszervezeti tagságuk vagy fogyatékosságuk miatt. (ILO-egyezmények 100, 111)

Nincsenek fegyelmi büntetések
A beszállítók az alkalmazottaikkal szemben semmilyen formában nem alkalmazhatnak fizikai vagy szellemi büntetést, erőszakot. Ez különösen akkor érvényes, ha a munkavállalók jóhiszeműen jelentik az olyan jellegű vállalati gyakorlatokat (visszaéléseket), amelyek megsértik nemzeti, nemzetközi vagy belső szabályozást.


Munkakörülmények

Biztonságos és egészséges munkahely létrehozása
Minden munkavédelmi és egészségügyi előírást be kell tartani a nemzeti szabályozások keretein belül. A beszállítók kötelesek munkatársaik számára biztosítani a munkavédelmi iránymutatásokat a balesetek és a foglalkozási megbetegedések számának minimalizálása érdekében. (ILO-egyezmény 155)

Garancia a megfelelő kompenzációra
A beszállítók megfelelő módon fizetik alkalmazottaikat és betartják az elfogadott minimálbérekkel kapcsolatos megállapodásokat. (ILO-egyezmény 26)

Tartsa be a munkaórák számát
A beszállítók biztosítják, hogy a vonatkozó nemzeti és a megegyezés szerinti maximális munkaidőt nem lépik túl.

A kollektív tárgyalásokhoz és az egyesüléshez való jog védelme
Az alkalmazottak jogosultak a kollektív tárgyalásokra és arra, hogy (szak)szervezeteket alakítsanak. (ILO-egyezmények, 87, 98)


Környezetvédelem

Az erőforrások gondos kezelése
A beszállítóknak arra kell törekedniük, hogy minimalizálják a nyersanyagok felhasználását, minden üzleti tevékenységükben. A beszállítók különösen az energiát és a vizet kötelesek gazdaságos módon használni / felhasználni.

A környezetszennyezés elkerülése és csökkentése
A beszállítóknak arra kell törekedniük, hogy a kibocsátást olyan minimálisra csökkentsék amennyire az megvalósítható.

Veszélyes anyagok mellőzése
Amennyiben ez lehetséges, az embereket és a környezetet veszélyeztető anyagok használatát el kell kerülni. A beszállítóknak be kell vezetniük a veszélyes anyagokra vonatkozó gazdálkodási rendszert, amely garantálja a biztonságos kezelést, felhasználást és szállítást, valamint biztonságos tárolást, újrafeldolgozást, újrafelhasználást és az ártalmatlanítást is.

Környezetbarát termékek kifejlesztése
A termékek és szolgáltatások fejlesztésekor a beszállítók biztosítják, hogy ezek energiahatékonyak és nem igényelnek nagy mennyiséget a természeti erőforrásokból. A termékeknek alkalmasnak kell lenniük újrafelhasználásra, biztonságos ártalmatlanítás, vagy újrahasznosítás útján.

Működtetési irányítási rendszerek
A beszállítóknak olyan kezelési rendszereket kell bevezetniük, amelyek garantálják az itt felsorolt elveknek való megfelelést, és igazolja őket az elismert szabványoknak megfelelően. Az ista előnyben részesíti az olyan beszállítókat, akik aktívan fenntartják a minőségirányítási rendszert az ISO szerint 9001, valamint az ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer és OHSAS 18001 a munkavédelmi vagy ezzel egyenértékű rendszerek számára.


Végrehajtás

Megfigyelés, ellenőrzés
Ha az ista-nak az a kérése, akkor a beszállítóknak minden információt meg kell adniuk, amelyek szükségesek a megfelelő és helyes értékeléshez, egy átfogó önértékelés keretében. A beszállítóknak meg kell adniuk minden olyan információt, amely igazolja a Kódexhez való megfelelésüket. Az ista ennek a Kódexnek a végrehajtását a beszállítók ellenőrzésének kontextusában végzi. A beszállítóknak tájékoztatást kell adniuk minden olyan eseményről, amely ellentétes a Kódex elveivel.

Teljesítés
Az Ista fenntartja a jogot arra, hogy a Kódex be nem tartása esetén korrekciós intézkedéseket vezess en be és amennyiben indokolt, megszüntesse az együttműködést.