Společně s Vámi pro lepší budoucnost

Řešení společnosti ista pomáhají našim klientům ve vyváženém řízení energií, racionální emisi CO2 i snížení nákladů v bytových domech. 

OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S CORONAVIREM COVID-19

Centrála a pobočky společnosti ista Česká republika s.r.o.:

Většina zaměstnanců, kteří obvykle pracují v kancelářích, zůstává ve svých domovech a bude pracovat na dálku. Proto může být práce našich kanceláří pozastavena nebo výrazně omezena. Pokud to bude možné, vyzvedneme tradiční poštu, ale může přitom nastat časové prodleva pro odpovědi. Proto vám doporučujeme, abyste nám zaslali e-mail.

Zaměstnanci obchodního oddělení budou pracovat jako obvykle, ale jejich pracovní cesty jsou omezeny na nezbytné minimum, proto vám doporučujeme zvážit výměnu plánovaných osobních schůzek za e-mailový a telefonický kontakt.

 

Příprava vyúčtování

Kolegové, kteří zpracovávají vyúčtování a fakturaci, pracují vzdáleně z domova. Nejsou tedy k dispozici na obvyklých telefonních číslech. Z tohoto důvodu směřujte všechnu komunikaci na e-mail.
 

 
Provádění montáží, servisních činností a odečtů

 

Všechny činnosti, které vyžadují vstup do bytů, jsou do odvolání pozastaveny.

 

Dále pokračujeme pouze v činnostech, které probíhají ve společných prostorách domu nebo v prostorách, kde se neshromažďují lidé.

 

Odečty realizujeme pouze prostřednictvím systému walk-by nebo dálkově pomocí sběrnic.

 


Fakturace

Všude, kde je to možné, přecházíme na elektronický oběh dokumentů, včetně faktur za prodej služeb a zboží. Děkujeme za pochopení a za poskytnutí e-mailových adres vhodných pro zaslání elektronické faktury na adresu ista@ista.cz.

O následných krocích a veškerých dalších změnách vás budeme informovat prostřednictvím našich webových a facebookových stránek.  Máte-li další dotazy, kontaktujte svého obchodního zástupce nebo pošlete dotaz na e-mailové adresy dostupné v sekci Kontakty.

Spoléháme na vaše pochopení a spolupráci při implementaci výše uvedených, dočasných úprav v modelu naší práce.