Snažíme se zapojit do společensky odpovědných projektů

Jedličkův ústav a školy - projekt Remobil

Máte doma vysloužilý mobilní telefon?

Zapojte se s námi do projektu pro ochranu životního prostředí a podpořte děti a mladé lidi s tělesným postižením. Je to jednoduché – do Vaší firmy bude umístěn na dohodnutou dobu sběrný box. Shromážděné mobily slouží k opětovnému využití, kdy hendikepovaní, či jinak znevýhodněné osoby, mobilní telefony demontují na jednotlivé komponenty, které se pak předávají k dalšímu využití a recyklaci. Z každého mobilu jde navíc 10 Kč na podporu Jedličkova ústavu a škol.