ista Webportál

Moderní portál spojující v sobě tyto funkce:

 • archivace a dostup k odečtům přístrojů
 • rozsáhlá nabídka hlášení a analýz nutných pro management nemovitostí  
 • archivace rozúčtovacích dokumentů
 • informace můžete získat z jakéhokoliv místa za pomocí počítače připojeného k internetu, či mobilního telefonu
 • na adrese ista24.cz se přihlaste pod svým uživatelským jménem a heslem a okamžitě získáte přístup k informacím o objektech či bytech

Možnosti využití portálových služeb ista24

ista online: okamžitý přenos dat

S touto službou můžete získávat, řídit a předávat data jako náklady na teplo, vodu a ostatní domovní náklady stejně jako informace o uživatelích online. Ušetříte tím čas a omezíte práci na minimum.

Archiv rozúčtování: dokumentace rozúčtovacích materiálů okamžitě k dispozici

V archivu rozúčtování lze dohledat a zobrazit celková, či individuální rozúčtování za jednotlivé období. Soubory s daty je možno ukládat do vašeho počítače. Elektronická forma dokumentace umožňuje snižovat spotřebu papíru a tonerů v tiskárnách – není nutno již tisknout individuální rozúčtování. Je to náš společný příspěvek k ochraně životního prostředí v naší zemi.

Odečty a spotřeby: jste vždy v obraze

Rychle a bez námahy získáte informace o odečtených hodnotách přístrojů, které jsou vybaveny modulem pro rádiovou komunikaci – indikátorech – poměrových měřičích topných nákladů, vodoměrech a měřičích tepla. Uživatelé tak mají dostup k údajům a prohlížet odečty:

 • z vybraného dne
 • pro určené období
 • z konce vybraného rozúčtovacího období

Veškeré údaje je možno ukládat do souboru ve vašem počítači v běžných formátech.

Hlášení a analýzy

Na portálu ista24.cz najdete širokou nabídku hlášení a analýz umožňujících získat údaje pro management nemovitostí jako jsou:

 • hodnoty spotřeb u jednotlivých přístrojů, či bytů za dané období
 • informace o zpětných tocích u vodoměrů
 • hlášení přístrojů s nulovými náměry za dané období
 • srovnávací analýzy pro vybrané byty i objekty

Veškeré údaje je možno ukládat do souboru ve vašem počítači v běžných formátech.

Více informací v prospektu