Trasparentní rozúčtování nákladů na teplo

Každý by měl platit pouze to, co spotřebuje. S námi máte jistotu, že náklady na teplo, teplou a studenou vodu a vedlejší domovní náklady budou rozděleny spravedlivě.

Rozdělovač topných nákladů doprimo 3 je revolučním prvkem v systému pro rozdělování nákladů na vytápění. Díky možnosti individuálního naprogramování mohou být poměrové rozdělovače topných nákladů doprimo 3 využity ve třech možných variantách a následně po instalaci se sami rozhodnete, která z těchto variant je pro vás vhodná.

doprimo 3

Osvědčená technologie pro zaregistrování údajů a vyúčtování spotřeby tepla.
Ultramoderní rozdělovač topných nákladů doprimo
3 je revolučním prvkem v systému pro rozdělování nákladů na vytápění. Díky možnosti individuálního naprogramování mohou být poměrové rozdělovače topných nákladů doprimo 3 využity ve třech možných variantách a následně po instalaci se sami rozhodnete, která z těchto variant je pro vás vhodná.

Rozdělovač topných nákladů zobrazuje spotřební dílky jednoduchým a snadno srozumitelným způsobem. Díky možnosti individuálního naprogramování je doprimo 3 schopno fungovat třemi způsoby:

- odečty přímo z displeje
- pochůzkovým odečtem "walk by" (mimo byt)
- dálkovým odečtem za pomocí radiového systému.

V tomto případě je možnost průběžné online kontroly spotřeb na portále ista24.cz

Poměrový rozdělovač tepelných nákladů doprimo® 3 - Vaše výhody:

  • radiový modul může být aktivován dle potřeby, bez nutnosti výměny přístroje
  • vysoká přesnost při rozúčtování - zaznamenávání spotřeb bez nutnosti rozhraní
  • automatický přenos dat do systému rozúčtování společnosti ista 
  • vysoká spolehlivost - systematicky vylepšovaná technologie na základě mnohaleté zkušenosti s poměrovými měřiči tepla
  • žádný problém při změně uživatele - vysokokapacitní paměť umožňuje kdykoliv zpětně vyvolat hodnoty posledních 14 měsíců
  • široký rozsah využití - 2-čidlová technologie garantuje přesnou registraci tepla dokonce i po změně na nový systém nízkostupňového či kondenzačního způsobu vytápění
  • uživatelé bytů mají plnou kontrolu - spotřeby zobrazeny na displeji či na online portálu ista24.cz
  • nenápadná elegance - splynutí s novodobým designem radiátorů

   Jednoduchý přehled jednotlivých funkcí:

   Oblast použití

   Poměrový měřič tepla doprimo 3 je vhodný pro téměř všechny typy topných těles. Jeho oblast použití leží mezi:

   •  35º a 90º (kompaktní verze) 
   • 35º a 110º (verze s dálkovým čidlem)

   (střední výpočtová teplota topného média tm, A)

   Navrženo pro jedno i dvoučidlové měření

   doprimo 3 je varianta na vysoké technické úrovni pro náročné správce, kteří chtějí více než jen zjišťovat spotřebu. 

   Díky dvoučidlové technologii sleduje naše doprimo 3 spotřební hodnoty neobvykle přesně. Ty mohou být zobrazeny spolu se srovnatelnými hodnotami za loňský rok, což je především pro uživatele bytů zajímavá funkce.

   doprimo 3 začíná načítat, pokud mezi teplotou topného tělesa a senzorem teploty prostoru vznikne rozdíl minimálně 4,5 K a když současně povrchová teplota topného tělesa činí minimálně 29 ºC (říjen - květen), resp. 40 ºC (červen - září). Toto zajišťuje správcům požadovanou minimalizaci letního načítání.

   Výkonnostní charakteristika

   • dvoučidlový přístroj, který je možno naprogramovat i jako jednočidlový
   • lze dodat jak v kompaktní verzi, tak ve verzi s dálkovým čidlem 
   • napájení prostřednictvím lithiové baterie se životností 10+2 let (Longlife Powerbudget) 
   • možnost varianty s dálkovým odečtem
   Technické funkce

   Vrchní část přístroje

   • vyrobená z tepelně odolného plastu
   • obsahuje desku se všemi elektronickými součástkami - multifunkční LCD-ukazatel, lithiovou baterii a teplotní čidla
   • ukládá do paměti konečné hodnoty za posledních 14 měsíců a také loňské a předloňské hodnoty

   Spodní část

   • je vyrobena ze stříkané slitiny s vysokou tepelnou vodivostí
   • montuje se přímo na topné těleso rychle a jednoduše
   • LCD displej je aktivován lehkým stiskem tlačítka
   • displej se mění každé dvě vteřiny a zobrazuje aktuální náměry a náměry k poslednímu dni odečtu

     

    Více informací ke stažení