Hvad er reglerne for forhøjelse af acontobidraget?

Ønsker du at hæve aconto-bidraget f.eks. på grund af stigning i energipriserne, skal du varsle lejerne 6 uger før den betalingstermin forhøjelsen skal gælde fra. Bidragene betales med lige store beløb i forbindelse med de almindelige lejebetalinger. Bemærk dog, at der højst må opkræves et beløb svarende til den reelle udgift, der forventes at være i regnskabsperioden.

Tilbage