Hvorfor er det aflæste forbrug på mine målere forskelligt fra det på opgørelsen?

Der kan være flere årsager til, at det forbrug, som blev registreret ved årsaflæsningen, er anderledes end det, der står på opgørelsen. De hyppigste årsager er:

  • Hvis du har fået udskiftet en radiator eller måler i løbet af året, vil forbruget på den gamle måler også skulle medregnes på årsopgørelsen.
  • Hvis vi i forbindelse med årsaflæsningen har konstateret, at en måler har været defekt, vil årsforbruget for den pågældende radiator blive beregnet. Forbruget for denne radiator beregnes på baggrund af radiatorens placering, tidligere års forbrug, samt ud fra årets graddage.
  • Er du flyttet ind i lejemålet i løbet af regnskabsåret, vil der på årsopgørelsen være korrigeret for flytteaflæsningen.
     

Tilbage