Hvorfor tæller man også værelser med i værelseshaneandele. Der er jo ikke varmt vand i alle værelser?

Hvis der ikke er målere på varmtvandshanerne, skal udgiften ifølge lejelovene fordeles efter antallet og arten af varmtvandshaner samt antallet af værelser i boligen.

ista udregner andelene på følgende måde:

1 andel pr. værelse
1 andel pr. håndvask
2 andele pr. brusebad
3 andele pr. køkkenhane
3 andele pr. karbad
3 andele pr. taphane

Tilbage