Hvor kan jeg se, hvad jeg får i reduktion for udsat beliggenhed?

Hvis der i varmeregnskabet skal tages højde for en eventuel reduktion, er måden hvormed reduktionen medregnes afhængig af skalatypen, som varmeforbruget registreres efter. Der kan enten være tale om registrering efter enhedsskala eller produktskala.

Ved en måler med enhedsskala regnes reduktionen med under udarbejdelsen af varmeregnskabet. Man korrigerer de aflæste målerdelinger med en målerfaktor, der står i forhold til den reduktion, der skal foretages.

Ved en måler med produktskala er eventuelle reduktioner regnet med i antallet af de delinger, der aflæses på måleren. På fordampningsmålere tages der højde for dette ved at forsyne måleren med en skala, hvor afstanden mellem de streger, der angiver forbruget, er større end ellers. Elektroniske målere vil være programmeret til at tælle delingerne med et interval, som er afstemt efter den reduktion, der skal foretages.

Målerne har uanset skalatype ingen angivelse af, hvorvidt eller hvor meget det aflæste tal vil blive korrigeret, eller om der er indregnet reduktion. Ønsker du nærmere oplysninger, om hvilke reduktioner, der er medtaget i din varmeregning, kan du henvende dig til Beboerlinien på 77 32 33 34.
 

Tilbage