Hvordan forholder jeg mig til indsigelser fra en lejer?

Vil en lejer gøre indsigelse mod sit varmeregnskab, skal indsigelsen være udlejer skriftligt i hænde senest 6 uger efter, at lejer har modtaget varmeregnskabet. I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne på samtlige lejeres vegne gøre indsigelse mod varmeregnskabet. Indsigelsen skal indeholde meddelelse om, på hvilke punkter regnskabet ikke kan godkendes.

Såfremt udlejer ønsker at fastholde sit krav i henhold til varmeregnskabet, skal sagen indbringes for en af følgende instanser:

  • Boligretten, hvis der er tale om erhvervslejemål
  • Huslejenævnet, hvis der er tale et beboelseslejemål, som ikke er en almen bolig
  • Beboerklagenævnet, hvis der er tale om en almen bolig
     

Tilbage