Jeg har glemt en udgiftspost i regnskabet, hvad gør jeg?

Skyldes forglemmelsen en undskyldelig fejl, kan udgiften overføres til det følgende regnskab (dog max et beløb svarende til 10 pct. af de samlede udgifter i det først afsluttede regnskab). For almene boliger kan hele udgiften overføres. Husk at orientere lejerne om den overførte udgift.

Tilbage