Debicasso

Wat houdt de dienst Debicasso in?

Debicasso is de aanvullende dienst van ista Nederland, waarmee wij de warmte en/of waterkosten direct met u (bewoner/huurder) afrekenen.
U betaalt uw maandelijkse voorschotten aan ista en ista betaalt de maandelijkse voorschotten aan uw energieleverancier. Aan het einde van de afrekenperiode verrekent ista met u de bij- of terugbetaling. 
Met de dienst Debicasso nemen wij de genoemde administratieve handelingen van uw beheerder over. ista Nederland is géén energiebedrijf.

Hoe wordt mijn voorschot bepaald?

In het eerste jaar van afrekening door ista Nederland, is uw wijze van stoken en/of waterverbruik nog niet bekend. Uw voorschot is in dit eerste jaar daarom het bedrag dat uw beheerder ons heeft opgegeven.
Ditzelfde geldt voor nieuwe bewoners. Ook dan houden wij voor het eerste jaar het opgegeven voorschotbedrag van uw beheerder aan.

Wanneer wij uw afrekening hebben gemaakt, kunnen wij zien of uw maandelijkse voorschotbedrag  voldoende, te hoog of te laag is geweest. Wij zullen uw voorschotbedrag dan aanpassen aan uw verbruik.

Waar kan ik mijn gegevens inzien?

U kunt uw gegevens inzien en printen, zoals uw facturen en afrekeningen, via de bewonersportal. Indien u zich hier al eerder voor heeft aangemeld, dan kunt u opnieuw inloggen met uw e-mailadres en uw eigen bedachte wachtwoord via de volgende link: https://debicasso.istanederland.nl

Heeft u zich nog niet aangemeld op de bewonersportal en wilt u graag van deze mogelijkheid krijgen, stuurt u dan   een e-mail naar debicasso-administratie@istanederland.nl. Vermeld hierbij uw naam, adresgegevens en, indien bekend, uw relatienummer. Dit relatienummer vindt u op alle correspondentie met ista Nederland. U ontvangt dan van ons een e-mail met instructies hoe u kunt inloggen.

Hoe weet ik wanneer mijn meterstanden afgelezen worden?

• Zijn uw radiatoren voorzien van radiografisch uitleesbare meters, dan is een bezoek van de meteropnemer niet nodig. De meterstanden worden dan namelijk via een modemverbinding bij ista Nederland op kantoor uitgelezen.

•  Als de meters afgelezen moeten worden, krijgt u bezoek van een meteropnemer. Deze kondigt zijn bezoek ruim van tevoren aan d.m.v. een kaart bij u in de brievenbus. Hierop staan de datum en tijdstip van zijn bezoek vermeld.

• Als u op aangegeven datum en tijdstip echt niet thuis kunt zijn, kunt u een nieuwe afspraak maken met de meteropnemer. Doet u dat niet en de meteropnemer treft u niet thuis aan dan laat hij wederom een kaart bij u in de brievenbus achter waarop zijn naam en telefoonnummer vermeld staan, zodat u zelf binnen 5 dagen een nieuwe afspraak kunt maken. Pas als u dan nog niet reageert, zijn wij genoodzaakt het verbruik te schatten.

Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Ja, u kunt uw voorschotbedrag aanpassen.

Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar
debicasso-administratie@istanederland.nl met het door u gewenste voorschotbedrag. U ontvangt hiervan een bevestiging.

U kunt uw voorschotbedrag ook eenvoudig zelf aanpassen via de bewonersportal. Bent u hier nog niet aangemeld, stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratie@istanederland.nl, met uw adresgegevens, waarin u ons verzoekt om toegang tot de bewonersportal. Dan sturen wij u de inloggegevens waarmee u toegang verkrijgt tot de bewonersportal.

Wanneer u uw voorschotbedrag wilt verlagen, houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk moet bijbetalen aan het einde van de volgende afrekenperiode. Verlaging van uw voorschotbedrag kan tot maximaal 10%.

Het kan zijn dat u ons verzoekt uw voorschotbedrag te verlagen, terwijl uw beheerder met ons de afspraak heeft gemaakt de voorgestelde voorschotten niet te verlagen. In zo'n situatie nemen wij contact met u op om u nader te informeren.

Wanneer wordt mijn voorschotbedrag afgeschreven?

Uw voorschotbedrag wordt, via automatische incasso, omstreeks de eerste van de maand afgeschreven.

Kunt u mijn voorschotbedrag op een andere datum afschrijven?

Nee, het is helaas niet mogelijk om -via automatische incasso-  uw voorschotbedrag op een andere datum af te schrijven.

Is mijn betaling binnen?

Indien u via acceptgiro heeft betaald en het bedrag is bij u afgeschreven, dan kunt u ervan uitgaan dat uw betaling binnen enkele dagen bij ons binnen is.
Betaling via automatische incasso is de beste manier om er zeker van te zijn dat uw maandelijkse voorschotbedrag op tijd bij ons binnen is.

Ik heb een aanmaning van u ontvangen, maar ik heb al betaald. Hoe kan dat?

Als u denkt dat u ten onrechte een aanmaning van ons heeft ontvangen omdat u al betaald heeft, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen dan controleren of de betaling en de aanmaning elkaar gekruist hebben of dat er iets anders aan de hand is. Om er zeker van te zijn dat u geen betalingen meer mist kunt u natuurlijk altijd kiezen voor automatische incasso.

Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer wijzigen?

Indien u uw bankrekeningnummer wilt wijzigen, stuurt u ons dan een e-mail met de gewijzigde gegevens naar debicasso-administratie@istanederland.nl. U ontvangt hiervan een bevestiging.

U kunt uw bankrekeningnummer ook eenvoudig zelf wijzigen via de bewonersportal. Bent u hier nog niet aangemeld, stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratie@istanederland.nl, met uw adresgegevens, waarin u ons verzoekt om toegang tot de bewonersportal. Dan sturen wij u de inloggegevens, waarmee u toegang verkrijgt tot deze portal.

Wanneer ontvang ik mijn eindafrekening?

Om uw eindafrekening te kunnen maken zijn de volgende gegevens noodzakelijk.
  - De deelnemersgegevens (deze verzorgt ista Nederland)
  - De meterstanden (deze leest ista Nederland wekelijks uit)
  - De nota van het energiebedrijf

Wanneer alle gegevens compleet zijn dan verzorgen wij binnen 6 weken de kostenverdeling voor uw wooncomplex en voor iedere bewoner de eindafrekening.

Hoe worden de betaalde voorschotten verrekend?

Aan de hand van uw eindafrekening en uw betaalde maandvoorschotten berekenen wij het bedrag dat u terugkrijgt of moet bijbetalen.  Verrekening van deze bedragen gebeurt eveneens door ista Nederland. Dit betekent dat u van ons een bedrag terug krijgt of aan ons een bedrag moet betalen.

Ik ga verhuizen. Wanneer ontvang ik mijn afrekening?

Nadat u bent verhuisd, ontvangt u van ista Nederland een (advies) afrekening.
Deze stellen wij op aan de hand van uw tussentijds geregistreerde verbruik. Het kan zijn dat u na afloop van de afrekenperiode nog een definitieve afrekening ontvangt op basis van de werkelijke kosten. Indien dit het geval is, dan staat dat op uw adviesafrekening vermeld.

Ik krijg geld terug. Wanneer ontvang ik dit geld op mijn rekening?

Indien uw rekeningnummer bekend is bij ista Nederland zal de betaling binnen 2 weken naar uw rekeningnummer worden overgemaakt. Indien het rekeningnummer niet bekend is bij ons of u wilt het wijzigen, dan kunt een e-mail sturen aan debicasso-administratie@istanederland.nl

Kan ik een betalingsregeling krijgen?

Ja het mogelijk om een betalingsregeling met ons af te spreken. Om tot een juiste afspraak te komen kunt u het beste contact met ons opnemen via telefoonnummer: 010-2455854 of een e-mail sturen aan debicasso-administratie@istanederland.nl