E.V.V.E.

Europese Vereniging voor Verbruiksafhankelijke Energiekostenafrekening

De Europese Vereniging voor Verbruiksafhankelijke Energiekostenafrekening (E.V.V.E.) is een onafhankelijke Europese belangenvereniging ter bevordering van de toepassing van meet- en verdeelsystemen voor energie- en waterverbruik in gebouwen.

De leden van de vereniging zijn de grote bedrijven op het gebied van verbruiksmeting en verbruiksafhankelijke afrekening van energie- en waterkosten in gebouwen met een collectieve voorziening. De vereniging werd opgericht op 24 november 1993 in Kopenhagen. De E.V.V.E. wordt vertegenwoordigd door 18 bedrijven uit 9 landen van de Europese Unie en twee geassocieerde organisaties. Ook ista is lid van de E.V.V.E.

 

Meer info