Submeting

Intelligent registratiesysteem

Submeting is de unieke manier om het energieverbruik en de CO2 uitstoot in gebouwen te beperken.
Daar waar de energiebedrijven het totale verbruik van een gebouw in rekening brengen, berekent ista, als energiedienstverlener, met behulp van geavanceerde meetapparatuur, hoe deze kosten moeten worden verdeeld binnen het gebouw. Daarmee zorgen wij ervoor dat iedere eindgebruiker alleen betaalt voor wat hij daadwerkelijk verbruikt.

Met een lage investering kunt u volledige transparantie bieden van het individuele energieverbruik aan uw huurders of appartementseigenaren. Deze transparantie maakt het mogelijk voor uw eindgebruikers om energie te besparen - simpelweg door hun eigen verbruiksgedrag te veranderen en zonder verdere technische uitrusting. De Europese Commissie ziet besparingspotentieel van gemiddeld 20% van de energiekosten en de CO2-uitstoot. Daarom is submeting de meest efficiënte maatregel om energie te besparen in gebouwen.

Submeting leidt tot een gemiddelde energiebesparing van 20%. Door dit energie-besparingspotentieel wordt submeting in Europa verplicht gesteld. Hiertoe is in de Europese richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) bepaald dat de Europese lidstaten het wettelijk kader voor submeting medio 2014 klaar moeten hebben. 
De uitvoering van submeting in complexen met een collectieve energievoorziening moet vóór eind 2016 plaatsvinden.