Compensatie voor huishoudens met blokverwarming!

Brancheorganisatie NLVVE, waar ista deel van uit maakt, komt op voor de belangen van huurders bij blokverwarming.
Onderstaand leest u hier meer over.

Goed nieuws voor bewoners met blokverwarming!

Ook de half miljoen huishoudens die hun energieaansluiting delen met anderen, krijgen compensatie voor de hoge stroom- en gasrekening, zo garandeert Minister Rob Jetten. 
De tegemoetkoming kan straks door de verhuurder of VvE worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Dat bedrag moet dan worden verdeeld onder de verschillende huishoudens in het gebouw.  De regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

De huishoudens met blokverwarming zouden met de bestaande regeling van het prijsplafond niet geholpen zijn. Het probleem bij blokverwarming is dat energieleveranciers niet weten om welke adressen het gaat. Het bedrag moet daarom zelf worden aangevraagd. 

Volgens minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) is de regeling nog niet klaar. Ook is nog onduidelijk of dat voor 1 januari lukt en  hoe hoog het bedrag wordt. "Als het later wordt dan 1 januari, zullen de bewoners ongeveer hetzelfde bedrag krijgen als zouden ze wel geprofiteerd hebben van het prijsplafond’’, aldus Minister Rob Jetten. 

 

NLVVE komt op voor huurders met blokverwarming

Op Prinsjesdag werd gemeld dat de overheid heeft besloten om zowel voor gas alsook voor elektra een Verbruiksplafond alsook een Prijsplafond in te stellen. Middels deze combinatie probeert men de financiële consequenties van de almaar stijgende energielasten per huishouden te beperken. Intussen is de regeling alweer aangepast, waarbij het Verbruiksplafond is verhoogd.

Vastgestelde prijsplafonds
Dit betekent dat in geval van gas dat tot een verbruik tot 1.200 m3 maximaal €1,45 per m3 berekend mag worden. Daarboven geldt het actuele markttarief. Voor elektra betekent dit dat tot een verbruik van 2.900 kWh maximaal €0,45 per kWh berekend mag worden. Daarboven geldt het actuele markttarief.

Voor een gemiddeld huishouden, dat niet boven de genoemde plafonds uit zou komen, zou de besparing rond de €2.500,00 op jaarbasis zijn. Het hogere verbruik boven de plafonds zou tegen het hogere tarief worden afgerekend. Uiteraard geldt het bovenstaande alleen zolang een huishouden contractuele tarieven heeft, die hoger zijn dan de in de prijsplafonds genoemde tarieven.

NLVVE
De brancheorganisatie NLVVE heeft vastgesteld dat de plafonds in geval van blokverwarming en stadsverwarming niet uitvoerbaar zijn, aangezien hier de warmte collectief wordt opgewekt en in rekening wordt gebracht. Overigens hebben ook andere organisatie dit vastgesteld. De NLVVE heeft Minister Rob Jetten aangeboden om haar expertise ter beschikking te stellen en mee te willen werken aan de realisatie van een model voor blokverwarming.

Ook heeft de NLVVE geconstateerd dat huishoudens die reeds hebben geïnvesteerd in verduurzaming van hun woning, door de aanschaf van een warmtepomp, nu benadeeld worden. Immers, zij hebben geen gasaansluiting meer en door de warmtepomp een veel hoger elektraverbruik. Ook voor deze groep zou het model aangepast moeten worden om te voorkomen dat deze huishoudens in de problemen komen en de prikkel om te verduurzamen negatief gaat werken.

De NLVVE heeft op 23 september haar constateringen kenbaar gemaakt bij het ministerie, door een brief aan Minister Jetten, en gelijktijdig haar coöperatie aangeboden. Vooralsnog wachten wij op een reactie.

Hier kunt u de brief lezen die naar Minister Jetten is gestuurd.

Naar de website van de NLVVE