Tussentijdse afrekening

Er wordt veel verhuisd in Nederland. Voor zowel de beheerder als de vertrekkende bewoner is het prettig als de afrekening van warmte-, water- of andere kosten snel wordt verzorgd.

Tussentijds afrekenen bij verhuizing

In 2017 verhuisden ruim 1,8 miljoen mensen in Nederland. Nog niet eerder verhuisden er zoveel mensen blijkt uit cijfers van het CBS. Bij studentenhuisvesting is het algemeen bekend dat bewoners vaker verhuizen. Zowel voor u als voor de vertrekkende bewoner is het dan prettig als de administratieve zaken rondom zo’n verhuizing snel afgewikkeld kunnen worden. Dat geldt ook voor de afrekening van de stookkosten.

Dit kan met de adviesafrekening die wij voor u kunnen opstellen. Aan de hand van het tussentijds geregistreerde verbruik ontvangt u een advies over het met de vertrekkende bewoner te verrekenen bedrag aan warmte-, water- of andere servicekosten. In dat geval maken wij voor de bewoner een tussentijdse (advies-)afrekening.

Aan het einde van de afrekenperiode, als de werkelijke kosten bekend zijn, wordt het definitieve bedrag vastgesteld. Indien gewenst kan dan alsnog een verrekening met de vertrokken bewoner plaatsvinden.

Uw voordelen

  • Duidelijkheid en eerlijkheid door tussentijdse registratie voor zowel de vertrekkende als de nieuwe de bewoner
  • Beperking van vragen van uw bewoners
  • Snelle en eenvoudige afrekening
  • Beperking van het aantal schattingen
  • Zuivere kostenverdeling
  • Verhoging van uw bewonerstevredenheid
  • Beperking van uw incassorisico