Wat houdt de Warmtewet in?

Om in Nederland invulling te kunnen geven aan de Europese richtlijn op het gebied van energiebesparingsdoelen (EED), is er een Warmtewet. Deze wet is met ingang van 1-1-2014 van kracht.

Hoofddoel van deze wet is de bewoners te beschermen die, in geval van een collectieve warmtevoorziening, niet zelf een energieleverancier kunnen kiezen. 

De Warmtewet geldt zowel voor de huur- als koopsector (pure VvE's uitgezonderd) en voor alle vormen van collectieve voorzieningen voor warmte en warm tapwater.

Bescherming consument
Om de consument te beschermen tegen te hoge prijzen en tarieven voorziet de wet in regelgeving ten aanzien van een maximum tarief voor de geleverde warmte (de Gigajouleprijs). Bovendien moet de totaalprijs voor warmtelevering voldoen aan het zogenaamde ‘niet meer dan anders’-principe (NMDA).
Dit principe is gebaseerd op een situatie waarin de eindafnemer of bewoner zou beschikken over een individuele hoogrendementsketel. 

Meting
De wet schrijft verder voor dat een beheerder binnen een redelijke termijn een individuele meetinrichting ter beschikking moet stellen, indien de eindafnemer hier om vraagt. Hetzelfde geldt in het geval de meters worden vervangen, een nieuwe aansluiting wordt gemaakt of het gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd. Ook het soort meetsystemen en kostenverdeelmethoden dat toegepast mag worden, is wettelijk geregeld.

De afrekening, in het kort 
-Er moet afgerekend worden in Gigajoules (GJ), ook als het warmteverbruik wordt gemeten met warmtekostenverdelers (radiatormeters)
-De tarieven die worden doorbelast in de afrekening (GJ tarief en het vaste tarief) zijn gebonden aan maximumtarieven. 
-De Autoriteit Consument & Markt  (ACM) stelt elk jaar vóór 1 januari de maximumtarieven vast.

Neemt u voor meer informatie een kijkje op de website van Consuwijzer.

Terug

Staat uw vraag niet tussen de FAQ's? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 2455700 of stel uw vraag via het reactieformulier. 

Reactieformulier